Annons

"Dags att reformera transportavgiften”

Regionpolitik
”När en anhörig avlider är det mycket som behöver ordnas. Mitt i sorgens mest akuta fas är det inte alltid enkelt att ta till sig all information om saker som händer. En av dessa saker som återkommande lyfts upp till diskussion är avgiften som tas ut för att transportera den avlidne till bårhuset.”
Debatt • Publicerad 4 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kristdemokraterna i Kalmar län kommer lämna in en motion där vi föreslår att Kristdemokraterna fortsatt ska verka för ett förstatligande av sjukvården.”
"Kristdemokraterna i Kalmar län kommer lämna in en motion där vi föreslår att Kristdemokraterna fortsatt ska verka för ett förstatligande av sjukvården.”Foto: Agnes Aronsson

Regelverket är snårigt och avgiften skiljer sig avsevärt åt beroende på var du bor och var den avlidne befann sig vid dödstillfället.

Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att regionerna ansvarar för transport för de som avlider på sjukhus, kommunerna ansvarar för de som avlider inom omsorgsboenden och dödsboet ansvarar för de som avlider i hemmet. Det finns vissa undantag, exempelvis ansvarar regionen för transporten om den avlidne fått sjukvård i hemmet i viss utsträckning eller om en obduktion ska genomföras.

Annons

Här i länet subventionerar Region Kalmar län transportavgiften så oavsett var du avlider betalar dödsboet som mest 1500 kronor. I en del andra regioner tar inte regionen ut någon avgift alls, medan ytterligare andra regioner inte subventionerar avgiften alls. Det kan skilja sig mellan olika kommuner i län beroende på om de är en del av en gemensam upphandling av transport av begravningsbyrå eller ej.

Vi människor försöker ofta skjuta frågor som rör döden ifrån oss. Det är naturligt att man inte vill tänka på den, eller planera för den. Många har därför dålig koll på hur regelverken fungerar i samband med dödsfall. Som politiker har vi ett ansvar att skapa regelverk som är tydliga, förutsägbara och jämlika för våra invånare. Vi kan konstatera att systemet med transportavgifter för avlidna inte är tydligt eller förutsägbart eller jämlikt. Det är i sig i strid mot hälso- och sjukvårdslagen vars andemening är att invånarna ska behandlas jämlikt.

Problemet med gränsdragningar och förutsägbarheten i avgifterna riskerar dessutom att öka i framtiden. Alla regioner bedriver ett arbete för mer Nära vård, vilket innebär ett ökat ansvar för primärvården och att fler människor förmodligen kommer kunna vårdas i sitt eget hem. Alla som ägnat någon tid åt politik och ekonomisk ansvarsfördelning inser att det kommer uppstå oenigheter om vem som ska ansvara för transporten när sjukvården i större utsträckning flyttar in i hemmen och i omsorgsboendena.

I höst håller Kristdemokraterna riksting. Där ska en mängd sakpolitiska frågor kring vår nationella politik avgöras genom debatt och voteringar. Kristdemokraterna i Kalmar län kommer lämna in en motion där vi föreslår att Kristdemokraterna fortsatt ska verka för ett förstatligande av sjukvården och där också nämna särskilt det ojämlika systemet för transport av avlidna som finns idag. Det är inte rimligt att det kan skilja tusentals kronor i avgift för enskilda sörjande beroende på vilken plats den anhörige avled. Det är dags för ett nationellt system som är tryggt, tydligt, förutsägbart och jämlikt.

Madeleine Rosenqvist, Fliseryd (KD), region- och kommunpolitiker

Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås (KD), region- och kommunpolitiker

Annons
Annons
Annons
Annons