Annons

”Dags att korta väntetiderna på 1177”

Sjukvård
På regionfullmäktige i juni ställde vi en interpellation till de styrande partierna i region Kalmar län om hur arbetet gått med att korta väntetiderna till 1177.
Debatt • Publicerad 7 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Om man tittar på den nationella väntetidsstatistiken så ligger Kalmar län i bottenskiktet när det gäller väntetider.”
”Om man tittar på den nationella väntetidsstatistiken så ligger Kalmar län i bottenskiktet när det gäller väntetider.”Foto: Claudio Bresciani/TT

När man blir sjuk ska man kunna få kontakt med sjukvården inom rimlig tid. De flesta i Kalmar län har nog ringt 1177 för att få en bra väg in i sjukvården. Och de flesta är förmodligen väldigt nöjda med bemötandet och hjälpen de får av sjuksköterskorna.

Men tyvärr är det första som möter invånarna utdragna väntetider på telefon innan de får svar - en frustration många kan intyga om. Under flera år har det diskuterats vilka insatser som ska till för att få en bättre tillgänglighet, och i maj 2022 beslutade regionstyrelsen om en handlingsplan som skulle korta väntetiderna. Men dessvärre går inte utvecklingen åt rätt håll.

Annons

Under april i år låg medelväntetiden på 29 minuter (jämfört med 26 minuter 2022) och andelen samtal som besvarades inom stipulerade nio minuter landade på två procent. I mars var medelväntetiden 28 minuter (19 minuter år 2022) och sex procent av samtalen besvarades inom nio minuter.

För några år sedan var det politiska målet att 95 procent av samtalen skulle besvaras inom nio minuter, nu är den målsiffran sänkt till 50 procent. Ändå nås den inte. Samtidigt finns det regioner där ambitionen är att samtalen ska besvaras inom tre minuter. För att nå ett sådant mål skulle vår region ha en lång väg att gå.

Det verkar helt enkelt vara så att den handlingsplan som antogs inte har gett önskade resultat och att vi på politisk nivå nu måste börja diskutera fler och andra lösningar. Därför kände vi oss nödgade att ställa frågan till majoritetsföreträdarna: känner de att de lyckats korta köerna till 1177.

Svaret vi fick var att man lyckats korta en del handläggningstider och att de samtal som rör frågor om administration, it med mera slussas vidare till annan handläggare. Men väntetiderna talar sitt tydliga språk. Det har inte gett resultat.

Vidare svarar de rödgröna att antalet personer som ringer till 1177 ökat vilket ökar väntetiderna och att det ser likadant ut i hela landet. Men om man tittar på den nationella väntetidsstatistiken så ligger Kalmar län i bottenskiktet när det gäller väntetider, under våren är vi näst sämst i Sverige. Det duger inte.

Om inte detta görs så kommer patienter som inte får svar i tid på 1177 söka vård någon annanstans, på akuten eller på någon av nätläkarbolagen. Detta ger effekter som bland annat ökat tryck i slutenvården och på vårdcentralerna, samt att ersättningarna till nätläkarna ökar.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att 1177 är den absolut viktigaste portalen in i sjukvården, om politiken inte ger personalen där rätt förutsättningar så kommer vägen in i vården att bli krokig och oklar. Så kan vi inte ha det!

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Annons
Annons
Annons
Annons