Annons

”Coronakrisen i Region Kalmar län – detta har hänt”

Coronakrisen
”Sedan början av mars har Coronakrisen påverkat vårt län avsevärt.”
Debatt • Publicerad 10 juli 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att säkra tillgång till materiel och skyddsutrustning är en av de åtgärder som Region Kalmar län genomfört för att kunna hantera coronapandemin.Foto: Mats Holmertz

När tillvaron har varit förändrat under så pass lång tid kan det vara bra att blicka tillbaka och se vad som har skett.

Det finns ett antal åtgärder som påbörjades i början av krisen som pågått kontinuerligt. Det handlar bland annat om behovet av information till invånarna och att höja förmågan och kapaciteten inom vården. Tidigt slöts även en politisk borgfred att tillsammans fokusera på snabba och väl bra beslut.

Annons

Här följer några av de viktigaste åtgärderna som har införts de senaste månaderna.

Mars:

# Kontaktspårning för att bryta smittkedjor

# Besöksförbud på sjukhusen

# Planerade operationer flyttades fram

# Stödpaket till näringslivet

# Veckovisa möten med näringslivsrepresentanter

# Krisledningsnämnden aktiverades

# All icke-akut tandvård sköts upp

# Provtagning på särskilda- och äldreboenden

Annons

# Avtal om specialfordon för sjukresor

# Tält utanför akuten i Kalmar och Västervik

April:

#Tillgång till skyddsutrustning säkras

# 4,5 miljoner kronor till kommuner och destinationsbolag.

# Ytterligare 750 000 kronor (totalt 1,5 miljoner kronor) till stödinsatser inom kultursektorn.

# Planer för att utöka antalet vårdplatser ytterligare, till 260

Maj:

# Främre dörren på stora bussar i länstrafiken stängs

# Folktandvården öppnas upp delvis

Annons

# Provtagning utvidgades till att gälla personal inom vård och omsorg

Juni:

# Regionen skrev avtal för att lösa provtagningen

# Provtagningen vidgas till att avse alla med symtom

# Ökat resande medförde större behov av att informera om rekommendationerna.

# Sommarbemanningen säkras genom att bland annat erbjuda ersättning för flyttade semesterveckor

Mycket har hänt under den här tiden. Det är tydligt att krisen inte är över och fler insatser kommer att krävas framöver. Med de strukturer som nu finns har vi goda möjligheter att även klara av framtida utmaningar, tillsammans.

Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen

Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso-och sjukvård

Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalutskottet

Peter Vretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Annons
Annons
Annons
Annons