Annons

”Bostadsbyggandet minskade redan under den förra mandatperioden”

Replik på debattinlägg om bostadsbyggande, publicerad 6 december.
Sveriges bostadssituation har blivit en het potatis i den pågående debatten och det är tydligt att den förra regeringen med Socialdemokraterna i spetsen har lämnat ett komplicerat arv.
Debatt • Publicerad 19 december 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Tidigare regeringar har även försatt Sverige i bostadskris redan innan rådande konjunkturläge.”
”Tidigare regeringar har även försatt Sverige i bostadskris redan innan rådande konjunkturläge.”Foto: Charlotta Bäckström

Regeringen och Sverigedemokraterna har fått ta över ett Sverige i ett krisläge med lågkonjunktur, räntehöjningar, energikris och skjutningar. Tidigare regeringar har även försatt Sverige i bostadskris redan innan rådande konjunkturläge, där bostadsbehoven vuxit till följd av den omfattande migrationen till Sverige vilket också trängt undan möjligheterna till boende för många av de som redan bodde här.

Boverkets senaste enkät för 2023 visar trots det på vissa förbättringar, där färre kommuner bedömer underskott på bostadsmarknaden jämfört med tidigare år. Utvecklingen är positiv och indikerar att våra åtgärder börjar få effekt, åtminstone i vissa delar av landet. Totalt 97 kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i balans, vilket är en ökning med 31 kommuner sedan förra året.

Annons

Bostadsbyggandet minskade redan under den förra mandatperioden, trots högkonjunktur och trots att pengar nästan var gratis, något som verkar ha försvunnit i retoriken. Nu är läget helt förändrat, där framförallt inflationen är ett hot mot hela ekonomin och den enskilt viktigaste frågan att lösa. Om inte inflationen begränsas kommer hela svenska folket bli fattigare och ännu mindre kommer att byggas.

Att i det läget göra som debattörerna föreslår och ge statliga stöd som ska riktas generellt för att bygga fler små lägenheter är direkt kontraproduktivt och oansvarigt. Alla tillskott av pengar kan ge effekten att Riksbanken tvingas höja räntan ytterligare för att minska inflationen. Investeringsstödet var också mycket kostsamt. Till det ska läggas att stödet sänker värdet på omkringliggande fastigheter där det används, vilket skapar obalans på marknaden.

För att ta itu med bostadskrisen krävs genomtänkta förslag som inte spär på inflationen. Därför är fokus nu på att se över hur ledtider kan kortas och processen effektiviseras. Sverigedemokraterna driver sedan länge aktivt frågan om startlån för unga eftersom möjligheterna idag till bostadsköp för unga är små. Vi menar att det ska gälla en statlig garanti som lämnas till bolåneaktörer som beviljar startlån.

Tillsammans med regeringen stärker vi genom budgeten också bygg- och bostadssektorn med höjt ROT-avdrag, stimulanser till kommunerna för omvandling av lokaler till bostäder och för markplanering för småhus.

Janita Kirchberg (SD), vice ordförande Torsås Bostads AB

Mikael Eskilandersson (SD), vice ordförande Civilutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons