Annons

"Biogasen behövs för en stärkt krisberedskap”

Biogas
I mars fick svensk biogas samma energi- och koldioxidskatt som fossila bränslen. Detta mitt i pågående energikris där EU pekat på ökad biogasproduktion som en av lösningarna. Regioner runt om i landet uppmanar nu regeringen att agera omgående.
Debatt • Publicerad 2 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Regional produktion av biogas minskar vårt importberoende och säkerställer försörjningen av drivmedel, el, värme, växtnäring och insatsvaror även i kristider.”
"Regional produktion av biogas minskar vårt importberoende och säkerställer försörjningen av drivmedel, el, värme, växtnäring och insatsvaror även i kristider.”Foto: Martina Holmberg / TT

Skattebefrielsen för biogas ogiltigförklarades i EU-tribunalen i december. Då blev det plötsligt en förlustaffär att producera el, värme och drivmedel från biogas. Samtidigt steg drivmedelspriserna på biogas kraftigt. Vi i regionerna är djupt oroade över de allvarliga konsekvenser detta för med sig.

Biogasen har blivit en grundbult i svensk politik för klimat, näringsliv, samhällsservice och krisberedskap. I 16 av 20 regioner finns bussar drivna av biogas. I en del städer värms husen med biogasproducerad el och fjärrvärme. I samverkan med svenska lantbrukare omvandlas gödsel och matavfall till biogas och växtnäring. Dagligen transporteras miljontals varor med hjälp av biogas och försäljningen av biogaslastbilar har ökat kraftigt de senaste åren.

Annons

På sikt kommer biogasens betydelse att öka i industri och sjöfart. Regional produktion av biogas minskar vårt importberoende och säkerställer försörjningen av drivmedel, el, värme, växtnäring och insatsvaror även i kristider.

Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län.
Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län.Foto: Michaela Bjerkebo
”Biogasen har blivit en grundbult i svensk politik för klimat, näringsliv, samhällsservice och krisberedskap. I 16 av 20 regioner finns bussar drivna av biogas. I en del städer värms husen med biogasproducerad el och fjärrvärme. I samverkan med svenska lantbrukare omvandlas gödsel och matavfall till biogas och växtnäring.”
Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län.

Motorn i denna cirkulära, självförsörjande och klimatsmarta ekonomi har länge varit skattebefrielse på svensk biogas. I början av mars månad tog det ett abrupt slut. Trots EU:s mål att tiodubbla biogasproduktionen till 2030 ogiltigförklarade EU-tribunalen förlängningen av den svenska skattebefrielsen. Tribunalen menade att EU-kommissionen borde ha gjort en fördjupad granskning i samband med beslutet för snart tre år sedan. Det gör att energi- och koldioxidskatt nu tas ut på klimatsmart biogas och biogasol på samma nivå som på fossila bränslen. Detta mitt i en energikris där beroendet av energi från Ryssland måste minska och den svenska krisberedskapen stärkas.

Vi ser redan effekter ute i landet. Ökade drivmedelskostnader drabbar kollektivtrafik och åkerier, nyförsäljningen av biogaslastbilar har tvärnitat och industrier har bytt tillbaka till fossila bränslen. Om dessutom redan beviljad skattebefrielse återkrävs blir det ännu ett dråpslag. Sedan 2021 har Skatteverket beviljat drygt tre miljarder i skattebefrielse på biogas och biogasol till cirka 700 regionala kollektivtrafikmyndigheter, industrier och småföretagare. Nu riskerar de en retroaktiv skattesmäll vilket också kan leda till nedlagd biogasproduktion och konkurser.

Dessutom löper gödselgasstödet ut den 30 september 2023. Detta infördes 2014, som en premie för extra samhällsnyttor vid biogasproduktion från gödsel, och det är viktigt för lantbruket. Vi vill därför uppmana regeringen att snarast förlänga stödet och flytta över det till Energimyndigheten, för en mer kostnadseffektiv handläggning.

Vi uppmanar regeringen att snarast:

# Återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Nya bestämmelser möjliggör skattebefrielse utan godkännande av EU-kommissionen.

# Verka för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med den 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse återigen kan tillämpas med stöd av ovan nämnda förordning.

#Förlänga premien för rötning av gödsel.

Dessa enkla åtgärder kan ge stora resultat då de bidrar till klimatmålen, sänkta bränslepriser, landsbygds- och näringslivsutveckling, en mängd miljönyttor och en stärkt krisberedskap.

Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län

Annons

Mattias Claesson (C), regionråd med ansvar för kollektivtrafik, Region Sörmland

Magnus Ekblad (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Region Västmanland

Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län

Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Gotland

Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Niclas Nilsson (SD), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Eva Nypelius (C), regionråd, Region Gotland

Annette Ohlsson (M), 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Annsofi Ramevik (S), 2:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Julie Tran (C), gruppledare, Region Östergötland

Annons
Annons
Annons
Annons