Annons

”Bibliotekens och Folkets hus betydelse”

Slutreplik i debatt om folkets hus i Emmaboda, tidigare inlägg 15 och 27 maj.
Folkbibliotek och Folkets Hus har i årtionden varit fundamentala pelare i svenska samhällen, särskilt i mindre kommuner som Emmaboda.
Debatt • Publicerad 2 juni 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Folkets Hus spelar en kritisk roll i att upprätthålla demokratins fundament genom att tillhandahålla en plats för fria och öppna möten, oavsett politisk färg.”
”Folkets Hus spelar en kritisk roll i att upprätthålla demokratins fundament genom att tillhandahålla en plats för fria och öppna möten, oavsett politisk färg.”Foto: Peter Lejon

Dessa institutioner fungerar som kulturella och sociala nav, som erbjuder tillgång till litteratur, utbildning, kultur och gemenskap för alla invånare. Att betrakta deras existens och finansiering som enbart ekonomiska frågor missar deras djupare, mer långsiktiga värde.

Det är korrekt att politiker har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Men att minska stödet till Folkets Hus och därmed försvåra dess överlevnad kan ses som en del i en bredare ideologisk kamp mot arbetarrörelsen och dess historiska institutioner. Att beskriva bidragen till Folkets Hus som ineffektiva utan att beakta den samhälleliga avkastningen på dessa investeringar är förenklat och missvisande.

Annons

Folkets Hus spelar en kritisk roll i att upprätthålla demokratins fundament genom att tillhandahålla en plats för fria och öppna möten, oavsett politisk färg. Påståendet som Günter Villman ordförande för Moderaterna i Emmaboda gör gällande att de skulle ha nekades möteslokaler 2018 är allvarligt. Givetvis har undertecknad talat med ordförande för folketshus föreningen och bokningsansvarig avseende detta och de meddelar entydigt att Günter Villmans påstående inte stämmer ”-Enda anledning till att moderaterna Emmaboda inte kunde beredas lokal i Emmaboda Folkets Hus är att det varit fullbokat vid tillfället” är deras tydliga minnesbild.

Det är absolut nödvändigt att föra en saklig debatt om hur skattepengar bäst används för att gynna invånarna i Emmaboda. En sådan debatt bör dock grunda sig på en helhetssyn som erkänner både de direkta och indirekta fördelarna med att stödja institutioner som bibliotek och Folkets Hus. Dessa fördelar inkluderar kulturell rikedom, social sammanhållning och stärkandet av demokratin genom tillgängliga mötesplatser.

I stället för att enbart fokusera på kostnaderna bör vi också väga de immateriella värden som institutioner som Folkets Hus och bibliotek tillför samhället. Dessa är mer än bara byggnader; de är symboler för vårt gemensamma åtagande att främja jämlikhet, bildning och demokratisk delaktighet. Låt oss därför föra en debatt som inte bara handlar om pengar, utan också om de värden vi som samhälle vill bevara och främja.

Jarkko Pekkala. ordförande Socialdemokraterna Emmaboda

Annons
Annons
Annons
Annons