Annons

”Bevara Krafslösaskogen”

Kommunpolitik i Kalmar
Det skulle få stora negativa följder för både djur- och växtliv och Kalmarbornas friluftsliv om den tätortsnära skogen avverkas.
Debatt • Publicerad 29 april 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Exploateringen av Krafslösaskogen är inte nödvändig. Det finns andra vägar för Kalmar att växa.”
”Exploateringen av Krafslösaskogen är inte nödvändig. Det finns andra vägar för Kalmar att växa.”Foto: Herman Omstedt

Det finns ett stort engagemang i Kalmar för den tätortsnära skogen. Måndagen 15 april samlades cirka 40 personer för att manifestera mot planerna på omfattande avverkningar i Snurromskogen/Krafslösaskogen. Planerna på en ny genomfartsled och ett nytt bostadsområde mitt i den omtyckta skogsmarken har gjort många sorgsna och upprörda.

Miljöpartiet har två huvudsakliga invändningar mot förslaget till detaljplan, med förlängning av Vänskapens väg och tillhörande ny bebyggelse på bekostnad av en värdefull, stadsnära skog.

Annika Carlsson Wistedt (MP).
Annika Carlsson Wistedt (MP).Foto: Mats Holmertz
”Om området byggs återstår endast små skogspartier som förbinds av smala stråk med glesa träd. Det kompenserar på intet sätt den förlust av sammanhängande skog som aktiva Kalmarbor och det vilda växt- och djurlivet så väl behöver.”
Annika Carlsson Wistedt, MP
Annons

För det första innebär förlusten av skogsmarken stora konsekvenser för de Kalmarbor som idag ofta vistas i skogen. Snurromskogen/Krafslösaskogen är inte bara ett ”grönområde”, det är en större, sammanhängande och stadsnära skog som flitigt används för motion, lek och rekreation. Det gäller förskolor, föreningsliv, hundägare eller andra som tillbringar mycket tid i skogen.

Exempelvis har Kalmar orienteringsklubb föredömligt beskrivit för hur viktig skogen är för deras verksamhet. I synnerhet skulle de planerade avverkningarna göra det svårare att engagera ungdomar och nybörjare, grupper som är särskilt viktiga att nå utifrån ett folkhälsoperspektiv.

För det andra medför förlusten av skogsmarken stora risker för miljön i området. Ekosystemen för växt- och djurliv behöver större sammanhängande ytor för sin existens. En förlängning av Vänskapens väg och ett nytt bostadsområde kapar skogen mitt itu, och splittrar skogen till små sårbara skärvor.

Om området byggs återstår endast små skogspartier som förbinds av smala stråk med glesa träd. Det kompenserar på intet sätt den förlust av sammanhängande skog som aktiva Kalmarbor och det vilda växt- och djurlivet så väl behöver.

Även med tanke på kollagring är det en dålig idé att offra Snurromskogen. Även om kommunen väljer att nyplantera på annan del av sin mark tar det 10-20 år innan dessa unga träd har uppnått en vuxen skogs förmåga att ta upp och lagra koldioxid.

Enligt vad som framkom på samrådsmötet har alternativa lösningar för till exempel busslinjer inte diskuterats. Busstrafik skulle med fördel kunna ske via Norra vägen, med fördelarna att skogsmarken inte skulle behöva förstöras samtidigt som vägarna redan finns och trafiken skulle kunna komma igång mycket snabbare.

Gällande bostadsbyggande anser Miljöpartiet att det borde vara självklart att Kalmar först prioriterar att växa på redan exploaterade områden, som Fanerdunområdet (som delar av detaljplanen gäller), Gamla industriområdet och Manillastaden.

Exploateringen av Krafslösaskogen är inte nödvändig. Det finns andra vägar för Kalmar att växa, där den viktiga tätortsnära skogen inte behöver offras. Vi uppmanar de andra partierna i Kalmar att tänka om.

Martin Arvidsson, MP

Jessica Rydell, MP

Annika Carlsson Wistedt, MP

Annons
Annons
Annons
Annons