Annons

"Beslutat - fått i uppdrag, bestämt eller förhandlat”

Kommunpolitik i Oskarshamn
”Lucas Lodge har enligt en nylig tidningsartikel i Barometern inte själv beslutat om sin arvodeshöjning som sammanträffande nog gör att hans årsarvode blir exakt detsamma som Andreas Erlandssons. Han säger i samma artikel att hans ersättning inte sticker ut jämfört med andra kommuners kommunalråd. ”
Debatt • Publicerad 3 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Arvodeshöjning är förmodligen ett resultat av förhandlingarna mellan S och M inför att de bildade majoritet.”
"Arvodeshöjning är förmodligen ett resultat av förhandlingarna mellan S och M inför att de bildade majoritet.”Foto: Roger Carlsson

Detta är i sak helt korrekt, dock är det ju sällsynt att ha två kommunalråd, särskilt i en så liten kommun. Men vem eller vilka har egentligen bestämt Lucas Lodges arvode?

Arvodeshöjning är förmodligen ett resultat av förhandlingarna mellan S och M inför att de bildade majoritet. Antagligen skedde det redan innan det bestämts vem som skulle få den posten. Lucas Lodge har således inte direkt varit med och beslutat om detta, men det har förhandlats och bestämts av S och M.

Annons

Kustlandspartiet menar att det behöver vara en bra nivå på arvoden för politiska uppdrag. Man behöver konkurrera med näringsliv och offentlig sektor. Däremot menar vi att två kommunalråd för majoriteten i en så liten kommun är en onödig utgift. En utgift som inklusive sociala avgifter, kontorsplats med mera. Kostar minst 1,2 miljoner om året, inte den drygt 800 000 kronor som anges i tidningarna och då har vi inte ens börjat prata om eventuella pensioner i framtiden.

Kenny Svahn, Kustlandspartiet Oskarshamn.
Kenny Svahn, Kustlandspartiet Oskarshamn.Foto: Oscar Olsson
”Kustlandspartiet menar att det behöver vara en bra nivå på arvoden för politiska uppdrag. Man behöver konkurrera med näringsliv och offentlig sektor. Däremot menar vi att två kommunalråd för majoriteten i en så liten kommun är en onödig utgift.”
Kenny Svahn, Kustlandspartiet Oskarshamn.

Ytterligare ett exempel; Anton Sejnehed har flitigt upprepat att Bildningsnämnden fått uppdrag av kommunfullmäktige att lägga ner en förskola. Bildningsnämnden har sedan i sin tur gett i uppdrag åt tjänstepersonerna att ta fram förslag på vilken förskola som ska läggas ner. Bildningsnämnden, där Anton Sejnehed är ordförande, har helt korrekt inte beslutat om att en förskola ska läggas ner. Beslutet att en förskola ska läggas ner är taget av kommunfullmäktige. Men vem eller vilka har egentligen bestämt att bildningsnämnden skulle få uppdraget att lägga ner en förskola från första början?

Anton Sejnehed har som en del av majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott och i förlängningen kommunstyrelsen förhandlat och bestämt ett förslag om att ge i uppdrag åt Bildningsnämnden att en förskola ska läggas ner. Detta gjordes redan innan förslaget ens når kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet togs sedan slutligen av kommunfullmäktige, som helt följer det tidigare färdigförhandlade

förslaget.

Det går faktiskt på något vis förstå motiven till både Lucas och Antons agerande i den här pressade situationen. Vår uppfattning om vad som behöver göras är dock raka motsatsen. Lucas och Anton är dessutom indirekta sakägare då för mycket press skulle kunna tvinga dem ifrån sina arbeten. Det kanske mest välkända nyliga exemplet är Staffan Tjörnhammar, (M) i Norrtälje (googla!).

Vad vi inte kan förstå är de andra politikerna i majoriteten i kommunfullmäktige och bildningsnämnden. Kanske i synnerhet Socialdemokraterna. Socialdemokratin som folkhemsbyggare har över lång tid byggt upp barnomsorgen till vad den är idag. Anna Lindhagen var en Socialdemokratisk politiker som får anses vara en av pionjärerna för ungdomsgårdar och fritidsgårdar under 1920 talet. Det finns de som menar att det är viktigt med en ideologisk förankring även för lokal politik, men vad hände där i vår kommun med Socialdemokraternas egna historiska flaggskepp?

Avslutningsvis tycker vi som skattebetalare och föräldrar att det är osmakligt att skydda sig bakom teknikaliteter. Sammanfattningsvis så har inte Lucas Lodge beslutat om sitt arvode eller sin roll som extra kommunalråd. Anton Sejnehed har inte beslutat att lägga ner en förskola, en fritidsgård samt ta bort de pedagogiska måltiderna i sina nuvarande politiska roller. Däremot har de som två av de högsta företrädarna för S och M tillsammans förhandlat och bestämt att det skulle bli så.

Men den vänstra handen verkar inte vilja att vi ska veta vad den högra gör…

Tobias Eriksson

Annons

Mathias Karlsson

Kenny Svahn

Kustlandspartiet Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons