Annons

Barns kroppar ska inte kunna köpas

Betalda sexuella övergrepp mot barn sker hela tiden, på platser där vi minst anar det. Förövare plockar upp barn på lunchrasten vid skolan, i köpcentrum eller på kvällspromenaden. Och det här händer även i Kalmar. Vi måste göra mer för att både synliggöra brotten och finnas där för de barn och unga som utsätts.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ändra lagstiftningen så att alla barn under 18 år får samma straffrättsliga skydd mot sexuellt våld. Barn mellan 15-17 år har idag ett sämre skydd vid sexualbrott än yngre barn”, är ett av kraven debattskribenten ställer för att få till en förändring.
”Ändra lagstiftningen så att alla barn under 18 år får samma straffrättsliga skydd mot sexuellt våld. Barn mellan 15-17 år har idag ett sämre skydd vid sexualbrott än yngre barn”, är ett av kraven debattskribenten ställer för att få till en förändring.Foto: Johan Nilsson/TT

Barns kroppar ska inte kunna köpas. Ändå har ett till två barn och unga i varje niondendeklass och på gymnasiet blivit utsatta för betalda sexuella övergrepp. Så många som var fjärde tjej har blivit erbjuden ersättning i utbyte mot sexuella handlingar.

Den här sortens övergrepp är till stor del dolda för vuxenvärlden, men blir en allt mer naturlig del av barn och ungas uppväxt. Det är inte någon annans barn eller någon annanstans det händer. Det är här och nu. Och brottsplatserna finns där barn finns: på skolgårdar, i köpcentrum, i villakvarter eller vid badplatser. Det är något som ChildX lyfter i AR-kampanjen Brottsplats, som fått nationell uppmärksamhet och fått stor spridning på sociala medier de senaste två veckorna.

Annons

Att bli utsatt för kommersiell sexuell exploatering är för många ett oerhört trauma, som de flesta aldrig får hjälp med att bearbeta. Försvinnande få av de utsatta identifieras och för dem som gör det är chansen till upprättelse i en domstol minimal. Brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” har haft fängelse som längsta straff sedan 1 januari 2020. Trots det så dömdes ingen till fängelse under åren 2020-2021. Sedan 1 augusti 2022 skärptes lagen ytterligare, till minimum 6 månaders fängelsestraff. Huruvida det leder till faktiska fängelsestraff återstår att se. Betalda sexuella övergrepp ses inte som det våldsbrott det är idag.

”Vi måste sätta brottet på kartan, inse att brottsplatserna finns överallt och att det är barn runt omkring oss som blir utsatta.”
Ida Östensson, generalsekreterare ChildX

När ett barn blir utsatt för en våldtäkt i en mörk skog är det inget tvivel om barnet blivit utsatt för ett brott, eller var skulden ligger. Om förövaren istället groomar och ersätter barnet med pengar, resor, kläder, sprit eller annan form av ersättning för “sexuella handlingar” läggs istället skulden ofta på barnet, som samhället inte längre ser som brottsutsatt. Särskilt utsatta är de som är 15–17 år som inte har samma straffrättsliga skydd mot betalda sexuella övergrepp som yngre.

Vi som arbetar med frågorna ser återkommande hur barn som utsätts skuldbeläggs i mötet med vården, rättssamhället och vuxenvärlden överlag. Bara 12 procent av de barn som varit i kontakt med myndigheter har blivit bemötta som brottsoffer. Synen på dessa brott måste förändras för att fler barn ska få vård, stöd och återupprättelse. Den enda som ska bära skuld och skam är förövaren.

För att förhindra detta och säkerställa skydd och stöd till de barn som utsätts hoppas vi att Kalmars politiker ligger på sina partikollegor i Riksdagen med följande krav:

1. Utveckla det identifierande och uppsökande arbetet av barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Ge behöriga myndigheter i uppdrag att utveckla rutinfrågor till elevhälsan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Polismyndigheten bör också få i uppdrag att utveckla sitt uppsökande arbete och bredda det till att omfatta fler digitala plattformar.

2. Genomför ett nationellt kunskapslyft om kommersiell sexuell exploatering för personal inom skola, socialtjänst och hälso -och sjukvård. Yrkesgrupper som möter målgruppen måste ha tillräcklig kunskap för att kunna ge ett bra bemötande och hjälpa barnet vidare till rätt stödinstans.

3. Ändra lagstiftningen så att alla barn under 18 år får samma straffrättsliga skydd mot sexuellt våld. Barn mellan 15-17 år har idag ett sämre skydd vid sexualbrott än yngre barn.

Det är oacceptabelt – alla barn ska skyddas. Det måste även införas ett strikt ansvar som lägger skyldighet att kontrollera åldern på förövaren, så barnets skydd inte påverkas av förövarens upplevelse av barnets ålder.

Vi måste sätta brottet på kartan, inse att brottsplatserna finns överallt och att det är barn runt omkring oss som blir utsatta. Inga barn ska behöva bli utsatta för betalda sexuella övergrepp.

Ida Östensson,

generalsekreterare ChildX

Annons
Annons
Annons
Annons