Annons

"Barnen betalar det högsta priset när samhället sviker”

SiS- och HVB-hem
Nyligen kom en rapport från Barnrättsbyrån och Childhood, som visar på mycket allvarliga brister och förekomst av rena övergrepp på SiS-hem, där ungdomar placeras för statlig tvångsvård
Debatt • Publicerad 19 april 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kvalitetskrav på hemmen. Det ska finnas tydliga kvalitetskrav på SiS-boenden och HVB-hem. Krav som ska uppfyllas.”

Det är inte första gången som vi nås av alarmerande uppgifter från SiS-hem. Detsamma gäller HVB-hem, Hem för Vård eller Boende.

När barn hamnar snett i livet eller fastnar i ett destruktivt beteende är det bra att hjälp och stöd finns att få. Däremot måste stödet hålla en hög standard och fylla sitt syfte. Dessvärre verkar vi befinna oss i en verklighet där vården och stödet till unga som tvångsomhändertas eller tvångsvårdas medför enorma problem.

Annons

En placering på ett SiS- eller HVB-hem är dyrt för en kommun, men barnet betalar det högsta priset. Barn riskerar att i princip bli rättslösa när de hamnar i statens ”vård”. Det finns många faktorer som hotar barn och ungas trygghet i dag. Staten ska inte vara en av dem. Nu krävs det omgående krafttag för förändring.

Centerkvinnorna vill se skyndsamma åtgärder för att komma till rätta med både organisation och kvalitet på SiS- och HVB-hem. Vi vill se:

# Kunnig och kompetent personal. Höj kraven på personalen, utbilda och genomför bakgrundskontroll på hemmens personal. Personal ska uppfylla särskilda lämplighetskrav innan anställning.

# Kvalitetskrav på hemmen. Det ska finnas tydliga kvalitetskrav på SiS-boenden och HVB-hem. Krav som ska uppfyllas.

# Ökad kontroll och insyn. Genomför regelbundna kontroller och uppföljningar i hemmens verksamhet för att säkra kvalitetskraven.

# Se över vårdhemmens organisering. På vårdhem blandas ungdomar med olika problembakgrund. Det kan skapa destruktiva miljöer som direkt motarbetar syftet med barnets placering. Se över hemmens organisering och inför tydliga regler.

# Juridiskt ombud för barn. Barn i utsatta situationer riskerar att stå ensamma och ohörda. Vi vill att barn ska ha rätt till juridiskt ombud.

# Bättre rutiner vid avvikelser från hemmen. I den bästa av världar ska avvikelser inte uppstå, men när så sker måste tydliga rutiner och riktlinjer finnas. Endast ett fåtal av alla avvikelserapporter når IVO idag.

# Ersättningsskyldighet gentemot kommunerna. Barnen betalar det högsta priset för undermålig vård, men kommuner betalar också stora summor pengar för uppenbarligen undermåliga vårdplatser. När insatserna misslyckas, ska kommunen få pengarna tillbaka.

Malin Svedlund, Emma Halme, Emmy Ahlstedt, Jessica Jämtin, Sofia Wermelin, Eva Wahlgren och Sofia Laneborg.

Centerkvinnorna på Öland

Annons
Annons
Annons
Annons