Annons

”Barnen är vår framtid”

Kommunpolitik i Oskarshamn
Fackförbundet Sveriges Lärare har nyligen presenterat en lista över kommuner i landet där antalet barngrupper överskrider Skolverkets riktlinjer
Debatt • Publicerad 19 december 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Inte bara är Oskarshamn sämst i länet när det gäller att följa Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek, Oskarshamn hamnar även på bottenlistan över de tio sämsta kommunerna i landet!”
”Inte bara är Oskarshamn sämst i länet när det gäller att följa Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek, Oskarshamn hamnar även på bottenlistan över de tio sämsta kommunerna i landet!”Foto: Roger Carlsson

Enligt Skolverkets rekommendationer bör barngrupper i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn, medan antalet barn i grupper för äldre barn inte bör överstiga 15. Skolverkets rekommendationer är baserade på betydande forskning som återkommande resulterat i att barngruppernas storlek är av otroligt stor betydelse för barnens välmående och deras utveckling, men även för pedagogernas välmående och arbetsmiljö.

Enligt Sveriges Lärare har hela 79 procent av barngrupperna i Oskarshamn för många barn. Detta är oacceptabelt och kan leda till ökad stress både för barn och personal samt försämra möjligheterna till en god pedagogisk undervisning.

Annons

Inte bara är Oskarshamn sämst i länet när det gäller att följa Skolverkets riktlinjer om barngruppernas storlek, Oskarshamn hamnar även på bottenlistan över de tio sämsta kommunerna i landet!

När man har denna insikt och bakgrund så kan man förstå varför Sverigedemokraterna anser att kommunen måste agera omedelbart och kraftfullt. Sverigedemokraterna finner det också anmärkningsvärt att alla andra etablerade partier som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, ALLA röstar ner förslaget om att följa Skolverkets riktlinjer.

Det är ju inte så att Sverigedemokraterna tagit siffrorna ur luften, utan detta är alltså Skolverkets riktlinjer och det är skolverkets maxgräns. Under bildningsnämnden har det sagts av både politiker och skolchefer att insatser i så tidig ålder som möjligt är det bästa för elevernas framtida resultat. Även forskning pekar på detta.

Tidiga insatser sparar både resurser och pengar och höjer elevernas betyg på sikt. Kan vi således omdisponera resurser till de yngsta eleverna så finns det potential för avkastning från samma elever i deras senare skolår. Även om förslaget från Sverigedemokraterna kommer att kosta så anser Sverigedemokraterna att det är väl investerade pengar.

Sverigedemokraterna är helt införstådda med att förslaget kommer att kosta men ifrågasätter starkt om kostnader verkligen behöver uppgå till 90 miljoner årligen. Vi tror att den siffran går att minska och effektivisera betydligt.

Även att Sverigedemokraternas motion om att följa Skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek röstas ner, av majoritetspartierna S & M (med stöd av V och C), så anser Sverigedemokraterna att förskolan är så pass viktig för elevernas framtid att bildningsnämnden kraftfullt ska eftersträva att minska barngrupperna och öka personaltätheten per barn i förskolan.

Detta för att direkt göra barnen mer sedda och på sikt både öka betyg för eleverna samt spara resurser och ekonomi. Sverigedemokraterna vill att Oskarshamns kommun ska gå i täten och vara en föregångskommun när det gäller satsningar på våra barn. Barnen är vår framtid och om det ska sparas någonstans så är det inte på barnen!

Ted Nyberg (SD), ledamot Bildningsnämnden

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd

Johanna Bäckström Wörmke (SD), ledamot Bildningsnämnden

Annons

Elin Wågerud (SD), ersättare Bildningsnämnden

Marie-Louise Svensson (SD), ersättare Bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons