Annons

Attraktiva arbetsgivare värnar medarbetarna

”Dialogen mellan politiken och de fackliga under våren har blottlagt behov av förändring.”
Regionpolitik • Publicerad 11 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett av de främsta målen med Region Kalmar läns personalpolitik är att vara en attraktiv arbetsgivare – en av Sveriges bästa arbetsplatser till och med. Det senare går förvisso inte att mäta, medan annat följs upp regelbundet då politiken sammanträder.

Det som då redovisas är ofta positiva nyheter eller konstateranden, medan de sämre eller dystra inslagen oftast uteblir – liksom därmed chansen för politiken att på riktigt ta itu med det som behöver förbättras. Mönstret går igen i stora delar av det politiska arbetet inom Region Kalmar län.

Annons

Vad som dock inte går att sopa under mattan är att endast 14 procent av regionens drygt 7000 anställda instämde till fullo i höstens medarbetarundersökning, att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Med tanke på alla de positiva besked om insatser för att främja detta förefaller siffran något svårtolkad. Visst finns det bra insatser såsom utbildningsmöjligheter och andra former av vidareutveckling, men hur många kommer de till del och känner medarbetarna ens till utbudet? Frågorna är befogade.

Dialogen mellan politiken och de fackliga under våren har blottlagt behov av förändring för att bli en mer attraktiv arbetsgivare – och inte minst nå det ambitiösa målet om att vara en av rikets bästa arbetsplatser. Löneutvecklingen, där lönerna verkligen sätts efter både kompetens och erfarenhet, karriärsmöjligheter, vidareutbildning liksom medbestämmande i större utsträckning kring både arbetsmiljö och arbetstider är alla delar i att göra faktiska förändringar till det bättre, och att bli en attraktiv arbetsgivare för fler än 14 procent av 7000 medarbetare.

Moderaterna och KD är rösten för att tydligare än idag – oavhängigt det senaste halvårets händelser – värna medarbetarna och med det insistera på reformer som verkligen möjliggör ambitionen att bli en mer attraktiv arbetsgivare liksom en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet i Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons