Annons

"Att satsa på kvinnors företagande stärker företagsklimatet”

Företagande
”Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Kalmar län. Centerpartiet har länge arbetat för att minska regelbördan för företagare och att sänka kostnaderna för att anställa.”
Debatt • Publicerad 7 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Sverige är bland de sämsta länderna i EU när det gäller andelen kvinnor som driver företag och Kalmar län ligger lågt i den svenska statistiken.”
"Sverige är bland de sämsta länderna i EU när det gäller andelen kvinnor som driver företag och Kalmar län ligger lågt i den svenska statistiken.”Foto: Privat

De flesta nya jobb skapas i små och växande företag och de här företagen är viktiga för att klara av de utmaningar vi står inför.

Sverige är bland de sämsta länderna i EU när det gäller andelen kvinnor som driver företag och Kalmar län ligger lågt i den svenska statistiken. Det finns kommuner i vårt län där bara en av tio företagare är kvinna. Här finns en stor potential, som är alldeles för viktig för att låta gå förlorad.

Annons

Vi har under alla besök och samtal vi haft med kvinnor som driver företag runt om i hela vårt län, fått bekräftat att det finns strukturer som hindrar att företagen utvecklas. Det är till exempel många kvinnor som är försiktiga med att anställa eller låna pengar för att investera. Det gör att kvinnor ofta driver företag i mindre skala med få eller inga anställda, och låter företaget växa organiskt i stället för att ta en stor risk.

För ett par veckor sedan togs beslut om nästkommande års regionplan. I den lyfts flera åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa förutsättningar för innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar tillväxt i Kalmar län. I regionplanen lyfts särskilt hur viktigt det är att arbeta för att stärka kvinnors företagande.

Att satsa på kvinnors företagande leder till fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och kan utjämna de stora skillnaderna som idag finns mellan män och kvinnors livsinkomst. Det här är inte något som kräver stora investeringar, ofta handlar det om att lyfta fram förebilder och att skapa kontaktytor och nätverk.

Att satsa på kvinnors företagande gör att vi får ett bättre företagsklimat för alla. Vi kommer inte vara nöjda innan det finns goda förutsättningar för alla, både män och kvinnor, att starta och driva företag.

Anna Östborg, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons