Annons

"Återstartsprogram för Region Kalmar län presenteras”

Regionpolitik
Äntligen börjar styrkan i pandemin avta. Antalet smittade i länet och inlagda på sjukhus minskar avsevärt. Sjukvårdens omfattande arbete med smittspårning, intensivvård, provtagning och inte minst massvaccinering gör att vi åter kan börja känna framtidstro.
Debatt • Publicerad 1 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För oss som politiskt leder regionen är det dags att presentera ett återstartsprogram. Idag redovisar vi huvuddragen och prioriteringarna inför nästa års budget.”
"För oss som politiskt leder regionen är det dags att presentera ett återstartsprogram. Idag redovisar vi huvuddragen och prioriteringarna inför nästa års budget.”Foto: SUVAD MRKONJIC

Region Kalmar län har klarat den svåraste påfrestning som ställts på sjukvården i modern tid. Även om det stundtals har varit mycket ansträngande - särskilt för medarbetarna på IVA - har det gått. För detta förtjänar medarbetarna respekt och tacksamhet. Givetvis har regionen mycket att lära. Därför ska noggranna utvärderingar genomföras så att regionen kan bli ännu bättre vid liknande påfrestningar.

Likväl är det glädjande att vi nu kan säga att situationen är på väg att bli mer som förut. Med socialt umgänge, resor till nära och kära, besök på teatrar, middagar på restauranger och att människor snart får träffa arbetskamraterna under normala förhållanden igen. Även om det fortfarande krävs försiktighet kan både invånare, medarbetare och vi beslutsfattare börja planera för framtiden på ett helt annat sätt.

Angelica Katsanidou (S)
Angelica Katsanidou (S)Foto: Region Kalmar län
”Pandemin har gjort många medarbetare utarbetade. Det är därför viktigt med återhämtning. Vi vill fortsätta med lönesatsningar och utöka antalet utbildningsanställningar för sjuksköterskor.”
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.
Annons

För oss som politiskt leder regionen är det dags att presentera ett återstartsprogram. Idag redovisar vi huvuddragen och prioriteringarna inför nästa års budget som är grunden för denna återstart. Övergripande vill vi åstadkomma följande:

1) Vård och utveckling ska komma alla till del, både i tätorter och på landsbygd.

2) Regionen ska ha landets nöjdaste patienter och resenärer. Varje dag ska regionens service förbättras, sjukvården göras köfri och bedrivas så nära invånarna som möjligt.

3) Medarbetarna ska stolt känna att de arbetar på en av Sveriges bästa arbetsplatser.

4) Vården ska alltid ges efter behov och folkhälsoarbetet prioriteras. Vården ska utgå från ett personcentrerat arbetssätt.

5) Kommunikationerna ska förbättras i hela länet, utbildningsutbudet öka, kultur- och näringsliv utvecklas och hållbarhet prägla hela regionens arbete.

För att leva upp till detta lägger vi idag över 100 förslag och prioriteringar. Konkret föreslår vi bla följande:

Pandemin har gjort många medarbetare utarbetade. Det är därför viktigt med återhämtning. Vi vill fortsätta med lönesatsningar och utöka antalet utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

I takt med att pandemin avtar ska den uppskjutna vården betas av snabbast möjligt. För att säkerställa att arbetet förlöper ska nulägesbilder rapporteras varje månad till regionstyrelsen.

Omställningen till god och nära vård fortsätter. Vi vill tillföra resurser, stärka patienternas möjlighet till fast läkarkontakt och föreslår att alla ska ha möjlighet att ha direktkontakt med sin läkare.

Annons

Vården av de äldre har hamnat i fokus under pandemin. Regionen ska dra lärdomar av detta och påbörja ett arbete med målsättningen att förbättra samverkan mellan kommunerna och regionen vad gäller t ex läkarinsatser.

Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill införa ett gemensamt utvecklingsarbete med skolhälsovården och elevhälsan för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos våra barn.

Vårdkedjan för personer med missbruk och riskbruk behöver förbättras. Länets hälsocentraler ska utveckla arbetet för att tidigt ge stöd.

Ett levande kulturliv har ett stort egenvärde men betyder också mycket för besöksnäring, inflyttning och folkhälsa. Vi vill fortsätta utveckla länets besöksnäring med marknadsföringsinsatser.

Kollektivtrafiken ska snarast möjligt återgå till normal drift. Vi vill komma tillbaka till den positiva resandeutveckling som rådde innan pandemin.

Regionen ska vara motorn för länets arbete med Agenda 2030. Vi vill bla formulera ett styrande mål för den cirkulära ekonomin.

Samhället börjar nu planera för en avveckling av restriktionerna. Fortfarande krävs det att vi invånare följer råden. Men framför oss har vi definitivt en annan tid. Med återstartsprogrammet vill Länsunionen se till att regionen fortsätter att ge länsborna den bästa tänkbara samhällsservicen.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande.

Johanna Wyckman (L), regionråd.

Annons
Annons
Annons
Annons