Annons

”Återstarta Sverige med ett transportsystem i världsklass”

Coronakrisen
”Transportsverige behöver återstartas med ett tydligt hållbarhetsfokus och med åtgärder som både hjälper transporterna ur den mest akuta krisen men som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen.”
Debatt • Publicerad 3 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Flyget befinner sig i den allra svåraste krisen någonsin och därför måste branschen ha rimliga skatter och avgifter för att överleva.”
"Flyget befinner sig i den allra svåraste krisen någonsin och därför måste branschen ha rimliga skatter och avgifter för att överleva.”Foto: Paul Madej

Inget annat än en svensk transportnäring i världsklass är målet.

Krisen är inte över och för många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder på kort- och medellång sikt. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att överleva hösten och vintern. Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till.

Annons

Flyget befinner sig i den allra svåraste krisen någonsin och därför måste branschen ha rimliga skatter och avgifter för att överleva. För regionala flygplatser och deras ägare är det ett tungt besked att regeringen inte föreslår förstärkta anslag i budgeten för 2021. Flygets infrastruktur inklusive flygplatser och flygtrafikledning går nu helt i onödan ett osäkert öde till mötes.

Eftersom vi fortsatt rekommenderas att avstå från icke nödvän¬diga resor med kollektivtrafiken behöver kollektivtrafiken ersättas för förlorade biljettintäkter. Stödet för den regionala kollektivtrafiken behöver också ökas och utformas så att det når fram till trafikföretagen som kör.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.Foto: Transportföretagen
”För regionala flygplatser och deras ägare är det ett tungt besked att regeringen inte föreslår förstärkta anslag i budgeten för 2021. Flygets infrastruktur inklusive flygplatser och flygtrafikledning går nu helt i onödan ett osäkert öde till mötes.”
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Många företag har ingen verksamhet alls till följd av coronapandemin. Därför behövs ett särskilt stöd för avställda fordon och återbetalning av fordonsskatt. Under våren och sommaren stod tusen bussar som i vanliga fall används i turist- och beställ¬ningstrafik samt i kommersiell trafik avställda. Dessa företag är viktiga även utanför turist- och besöksnäringen till exempel som ersättningstrafik till järnvägen.

I det längre perspektivet behöver transportnäringen också stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar. Vi vill se en storskalig satsning på elektrifiering för att nå klimatmålen. Takten på elvägsprojekt och elvägsutbyggnad måste öka, bland annat med riktade bidrag för installation. Laddinfrastrukturen måste också byggas ut. Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig. Elskatten på bussar måste slopas så att alla fordon i kollektivtrafiken har samma villkor. Sverige har samtidigt möjlighet att ta täten med elflyg och stödja den industri som växer fram. Tillgången på biodrivmedel behöver öka liksom tillgången på alternativa drivmedel som vätgas.

För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar, så kallade BK 4 vägar, går fortare. Vi vill även se en kapacitetsstark kollektivtrafik med BRT-bussar, Bus Rapid Transit, ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.

Sverige måste hantera underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen. Det är därför hög tid för regeringen att ta fram en långsiktig och finansierad underhållsplan. Satsningar på infrastruktur är tillväxt¬främjande och stärker konkurrenskraften.

Människors hälsa kommer alltid först och vår bransch tar ett stort ansvar. Men företagen måste också kunna planera sin verksamhet framöver. Regeringen behöver därför skyndsamt presentera en tydlig plan framåt för hur och när lättnader i restriktionerna kommer, satsa kraftfullt och tillräckligt på stödåtgärder så transportsektorn överlever krisen och satsa tydligt och långsiktigt på klimatsmarta transporter och grön logistik. Det är bara tillsammans vi kan skapa en hållbar transportnäring i världsklass.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons