Annons

”Arbeta för att utveckla kommunen – hela Högsby kommun”

Kommunpolitik i Högsby
Jag brukar lyssna på KF-mötena på nätet, och så även måndagen den 4 mars. Vad gäller exempelvis Ruda skola menar jag att kommunen hanterat frågan på ett klantigt sätt.
Debatt • Publicerad 22 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Kommunen har istället för att göra om och göra rätt metaforiskt uttryckt förklarar krig mot skattebetalare som kämpar för sin hembygd”
”Kommunen har istället för att göra om och göra rätt metaforiskt uttryckt förklarar krig mot skattebetalare som kämpar för sin hembygd”Foto: Erika Wiman Snäll

Söndagen den 16 april 2023 bjöd föreningslivet i Ruda in politiker, tjänstemän och allmänheten till Bygdegården för att söka reda ut ett antal frågor. En av dom saker som då framkom var att man redan samma höst skulle flytta Tallåsskolans klass 6 till Fröviskolan. Överraskningsmomentet var efter allt att döma ganska stort.

Men jag frågade högt, klart och tydligt om detta var ”steget” eller om vi hade mer att förvänta. Ingen av politikerna eller tjänstemännen sa ett knäpp om någon fortsättning.

Annons

Men efter ett par veckor briserade informationen att även klass 4 och 5 skulle flyttas till Fröviskolan, utan att ha föregåtts av information eller diskussion med berörda. Nu började folket formera sig och den ena konstigheten efter den andra dök upp. Beslutsunderlaget var bristfälligt, ja vissa väsentliga delar till och med saknades vilket till att börja med visat sig redan inför behandling i utbildningsutskottet.

När Folkinitiativet bildats och ville ha svar på en rad frågor mötte kommunen med att försöka dölja, göra efterkonstruktioner och förvrängningar. Jag skall här inte fördjupa mig i det utan konstaterar att kommunen istället för att göra om och göra rätt metaforiskt uttryckt förklarar krig mot skattebetalare som kämpar för sin hembygd, sina barn och att kommunala processer skall gå rätt till.

Låt mig jämföra med stängningen av Järnforsens skola som exempel. Hultsfred kommun tog fram ett oklanderligt beslutsunderlag som man kommunicerade med berörda och som sen låg till grund för beslut i barn- och utbildningsnämnden och sedan kommunstyrelsen och sist kommunfullmäktige. Att det ändå finns dom som önskat ett annat utfall är en sak för sig, Men processen förefaller ha gått rätt till. Det är det jag menar att man misslyckats med i Högsby kommun.

På senaste kommunfullmäktige säger skolchefen och kommunchefen att man får räkna med uppåt tre år innan skolans organisationsförändring givit avsedd effekt. Man kan menar jag också räkna med att sekundära negativa följder sker under den tiden. Föräldrar är redan igång med att placera sina barn i grannkommuner vilket kommer att kosta pengar och en del går i allvarliga planer på att helt enkelt flytta från Högsby kommun som en följd av det som nu pågår vilket kommer leda till minskade skatteintäkter.

Till er som styr Högsby kommun: Ni är i befolkningens tjänst och borde övergripande arbeta för att utveckla kommunen – hela kommunen.

Våren 2021 blev ett mindre antal orter i Högsby kommun kontaktade av studenter på SLU i Uppsala. Ruda Samhällsförening var en av de deltagande i ett antal digitala temakvällar. Dom analyser som kom ut av dessa kvällar tog sedan studenterna till ett möte med kommunens ledning. Vad hände med det materialet?

J-O Johansson

Annons
Annons
Annons
Annons