Annons

"Allmännyttans ansvar är att bygga i hela kommunen.”

Kommunpolitik i Nybro. Slutreplik i debatt om bostadssatsningar, tidigare inlägg 27 januari och 4 februari.”
Först och främst vill jag tacka för repliken och konstatera att det är bra med en öppen dialog gällande kommunala bolagens verksamheter. ”
Debatt • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ett av de huvudsakliga syftena med att bolagisera kommunens fastigheter till var att få en bättre och mer långsiktig förvaltning av dessa.”
”Ett av de huvudsakliga syftena med att bolagisera kommunens fastigheter till var att få en bättre och mer långsiktig förvaltning av dessa.”Foto: arkivbild

Det är också bra att vi är överens om allmännyttans ansvar att bygga i hela kommunen.

Nybro Bostadsaktiebolag (NBAB) och AB Nybro Brunn (ABNB) har förvärvat och förvaltar kommunala fastigheter. Förenklat, äldreboendena till NBAB och resterande (skolor, förskolor, idrottshallar med mera) till ABNB. Detta är två åtskilda bolag med sina ekonomier med egna resultat- och balansräkningar. Förvaltningarna hyr sedan dessa lokaler för sin verksamhet och betalar de kostnader som finns kopplat till fastigheten. Ett alternativ från några partier i valrörelsen 2014 var att sälja ut ett stort antal av NBAB:s lägenheter och kommunens fastigheter. Det sa vi i Centerpartiet nej till för det hade varit kostsamt för både hyresgästerna i NBAB och skattebetalarna i Nybro kommun.

Annons

Ett av de huvudsakliga syftena med att bolagisera kommunens fastigheter till var att få en bättre och mer långsiktig förvaltning av dessa. Det är viktigt att våra gemensamma fastigheter får den kontinuerliga förvaltning de kräver. Allt annat vore oansvarigt och inte långsiktigt hållbart.

De kommunala bostadsbolagen styrs sedan 2011 av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som bland annat säger att bolagen i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter för att främja bostadsförsörjningen samtidigt som verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer vilket innebär att styrelsen måste beakta vad som är bäst långsiktigt för bolaget.

Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Vidare finns en begränsning i lagen gällande värdeöverföringar från de kommunala bolagen till moderbolaget för att undvika situationer som kan likna dubbel beskattning. För att skapa en långsiktighet där nybyggnation, förvaltning och samhällsansvar är grundbultar krävs en solid ekonomisk grund att stå på.

Gällande hyresnivåer för boende i NBAB:s lägenheter så är det i allmännyttans uppdrag att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Hyresnivån skiljer sig därmed mellan olika lägenheter beroende på standard, läge, grad av modernitet, planlösning med mera.

Henric Gustavsson (C), ledamot kommunfullmäktige i Nybro

Annons
Annons
Annons
Annons