Annons

"Akut läge för assistansberättigade och personliga assistenter i Kalmar län”

Personlig assistans
Enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan får nu 326 personer i Kalmar län statlig assistansersättning. Men hur ska assistansberättigade kunna leva ett gott liv som andra medborgare i samhället om inte ersättningen räcker till för att bedriva en kvalitativ och säker assistansverksamhet?
Debatt • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För att personer med rätt till personlig assistans ska få denna uppfylld, krävs tillräcklig finansiering för att kunna erbjuda rimliga villkor för de personliga assistenterna.”
”För att personer med rätt till personlig assistans ska få denna uppfylld, krävs tillräcklig finansiering för att kunna erbjuda rimliga villkor för de personliga assistenterna.”Foto: Andreas Blomlöf

Regeringarna har det senaste decenniet låtit assistansersättningen halka långt efter löneutveckling och inflation och nu balanserar assistansen på randen till att helt urholkas. När pengen inte räcker till är rättigheten ingenting värd.

Nu är årets avtalsrörelse på svensk arbetsmarknad i full gång. Det så kallade märket, som förhandlas mellan industrins parter, landade på 7,4 procents löneökningar fördelat på 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Samtidigt har den statliga assistansersättningen, som är den enda intäkten för assistansanordnarna, räknats upp med endast 1,5 procent för 2023. Det är uppenbart att ekvationen inte går ihop.

Annons

En direkt konsekvens av underfinansieringen är att det har blivit allt svårare att rekrytera och behålla duktiga personliga assistenter, i hård konkurrens med närliggande arbetsmarknad. Ett aktuellt exempel är bemanning under sommarsemestrarna, där det finns kommuner som erbjuder vikarier inom vård och omsorg extra sommarersättningar på tiotusentals kronor utöver avtalad lön. De fristående assistansanordnarna har inga möjligheter att matcha sådana erbjudanden.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har sedan hon tillträdde i höstas uttryckt att hon är medveten om att assistansersättningen har släpat efter under lång tid och att hon ska följa utvecklingen noga. Det fanns därför förhoppningar om att regeringen i sin vårbudget skulle föreslå ett nödvändigt tillskott till finansieringen. Även denna gång kom förhoppningarna på skam.

För att personer med rätt till personlig assistans ska få denna uppfylld, krävs tillräcklig finansiering för att kunna erbjuda rimliga villkor för de personliga assistenterna. Annars blir det omöjligt att rekrytera till yrket. I Kalmar län arbetar idag omkring 2 400 personer som personlig assistent.

Det är hög tid för en rejäl uppräkning av den statliga assistansersättningen. Vi uppmanar politikerna i Kalmar län och regeringen att se till att detta blir verklighet i höstbudgeten. Annars blir konsekvensen att yrket personlig assistent utarmas vilket vore helt förödande för alla i behov av personlig assistans.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism Sverige

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR

Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans Fremia

Christina Heilborn, förbundssekreterare FUB

Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige

Sophie Karlsson, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade

Annons

Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro

Johan Klinthammar, förbundsordförande RBU

Magnus Andén, ordförande Riksföreningen JAG genom god man Cecilia Blanck

Jonas Franksson, ordförande STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige

Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons