Annons

”Adolfsson fick otillbörligt bygglov i avtackningsgåva”

Kommunpolitik i Kalmar
”Torsdagen den 23 januari 2020 avtackades Mattias Adolfson (S) för sina över 14 år i samhällsbyggnadsnämnden, varav 8 år som ordförande.”
Debatt • Publicerad 1 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja Mattias Adolfson förhandsbesked för ett hus i Hossmo kritiseras hårt av dagens debattörer.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja Mattias Adolfson förhandsbesked för ett hus i Hossmo kritiseras hårt av dagens debattörer.Foto: Emma Arenius

Under avtackningen överlämnades gåvor av alla de slag, men gladast blev Adolfson tvivelsutan för bygglovet som nämnden beviljat honom tidigare samma dag.

Adolfsson äger fastigheten Kalmar Hossmo 5:4, för vilken han sökt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade som förslag till nämnden att avslå ansökan. Ny bebyggelse på platsen skall nämligen föregås av planläggning, eftersom området innehar stora kulturvärden och är klassat som riksintresse.

Annons

Till saken hör att ställning i fråga om ny bebyggelse i området redan har tagits genom att nämnden, med Adolfsson vid rodret, avslogs en liknande ansökan där Adolfsons nuvarande granne var sökande. Enligt förvaltningens utredning har inga ändrade förhållanden som skulle kunna föranleda en annan bedömning kunnat påvisas – frånsett att det är Adolfson själv och inte grannen som vill bygga.

När nämnden skulle avhandla Adolfssons bygglovsansökan valde samtliga företrädare för oppositionspartierna M, KD, L och SD att lämna lokalen till följd av jäv gentemot ordföranden. Samtliga företrädare för majoritetskoalitionen S, C och V bedömde, utan tecken på eftertanke, att de själva inte var jäviga och beslutade därefter att bevilja ansökan, tvärtemot det beslut Adolfson tidigare varit med att fatta och tvärtemot förvaltningens rekommendation.

Under avtackningen hyllade kommunalrådet Johan Persson (S) Adolfsons pragmatiska förhållningssätt under sin tid som samhällsbyggnadsnämndens ordförande och undertecknade kan inte annat än att instämma i att majoritetens förhållningssätt har varit just pragmatiskt. Frågan är vad som händer med förtroendekapitalet när ett pragmatiskt förhållningssätt översätts till lagtrots, nepotism och maktmissbruk?

Kajsa Hedin (M), vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Anton Stampe (M), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Nikoletta Lettersson (M), ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

LÄS MER:

Annons
Annons
Annons
Annons