Annons

”10 000 kronor mer i månadslön till yrkesskickliga sjuksköterskor”

Sjukvårdspolitik
”För att göra Region Kalmar län till en mer attraktiv arbetsgivare handlar det om åtgärder såsom tydligare lönespridning, förbättrad arbetsmiljö, fortbildning och utökade karriärmöjligheter.”
Debatt • Publicerad 10 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"En tydligare lönespridning än i dag är något de flesta medarbetare liksom fackliga organisationer efterfrågar.”
"En tydligare lönespridning än i dag är något de flesta medarbetare liksom fackliga organisationer efterfrågar.”Foto: Dan Hansson/TT

Kompetens och vidareutbildning måste löna sig bättre. Medarbetare ska inte behöva gå till bemanningsbolag, kommuner eller privata arbetsgivare för att få ett märkbart lönelyft. Därtill vittnar många medarbetare om en tilltagande arbetsbelastning, varför arbetsmiljöfrågorna blir allt mer aktuella.

Region Kalmar län måste dessutom intensifiera arbetet med att höja sig ur rikets lönebottenliga. Det ska vara möjligt även för våra medarbetare att både kunna göra lönekarriär liksom att det ska löna sig att vidareutbilda sig för de som arbetar inom Region Kalmar län. En tydligare lönespridning än i dag är något de flesta medarbetare liksom fackliga organisationer efterfrågar.

Annons

En åtgärd som lyfts fram av fackförbund som lämplig för att attrahera fler till fast anställning inom regionen, snarare än att hyras in via bemanningsbolag, är en riktad satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Varför Moderaterna och Kristdemokraterna i budget vill hedra det avtal som finns om en stegvis reform som när den är genomförd kommer innebära att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor kommer att tjäna 10 000 kronor mer i månaden.

Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.
Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.Foto: Jonatan Nilsson
”Beroendet av inhyrd personal från bemanningsföretag har eskalerat, inte bara det senaste halvåret utan, de senare åren – exempelvis för sjuksköterskor med över 50 procent mellan 2018-2020.”
Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.

Coronapandemin har slagit hårt mot många verksamheter och beroendet av inhyrd personal från bemanningsföretag har eskalerat, inte bara det senaste halvåret utan, de senare åren – exempelvis för sjuksköterskor med över 50 procent mellan 2018-2020. De regioner som bättre lyckats behålla medarbetare och samtidigt vända den negativa trenden – pandemin till trots – har sedan tidigare gjort en genomlysning av grundbemanningen. Därför ser Moderaterna och Kristdemokraterna det som ett måste att en genomlysning av grundbemanningen i Region Kalmar län genomförs.

Regionen har under många år haft svårt att locka medarbetare att arbeta på landsbygdens kliniker och i dygnet-runt-verksamheterna. Likaså är det som svårast att fylla pass på obekväm arbetstid. Detta resulterar ofta i dyra hyrlösningar. Att få fler av regionens medarbetare att känna det tillräckligt attraktivt att välja dessa arbetspass, liksom att arbetspendla är nödvändigt.

Riktade satsningar på landsbygdstillägg, Ob-tillägg liksom arbetspendling på arbetstid för fler, liksom att stegvis betala vårdrelaterade studier för dem som stannar minst fem år i Regionens tjänst och på arbetsplatser som har svårt att rekrytera och behålla fast personal, är några alternativ för att göra dessa arbetspass och arbetsplatser mer attraktiva.

Inom loppet av några år kommer många av regionens medarbetare att uppnå pensionsåldern. En farhåga är att fler hinner sluta än nya rekryteras. Samtidigt gör konkurrensen från andra arbetsgivare det svårare för Regionen att behålla medarbetare. För att uppmuntra de som är nära pensionsåldern att jobba kvar (om de vill) behöver fler flexibla arbetsmodeller införas.

Genom att verka för att fler som passerat 68 års ålder stannar kvar på hel- eller deltid, liksom att uppmuntra de som vill trappa ned före pension att jobba kvar i egen takt, finns det större möjlighet att de yngre och nyare medarbetarna kan få mentorer eller handledare för att utvecklas i sitt arbete.

Medarbetarnas arbetsmiljö är en av de viktigaste faktorerna för att de ska kunna leverera god vård till patienterna. Vikten av återhämtning efter långa arbetspass, exempelvis i form av tillräckligt med sömn eller vila, kan inte nog betonas för att medarbetarna ska både orka och trivas på jobbet liksom leverera professionellt.

rivs personalen blir patienterna trygga, personalen gör ett bättre jobb och det blir enklare att rekrytera nya medarbetare. Med förslagen som finns i Moderaterna och Kristdemokraternas budget kan detta bli verklighet.

Carl Dahlin (M), vice ordförande

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Annons

Kaj Holst (M)

Personalutskottet, Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons