Annons
Innehåll från SBB i Kalmar

Mycket kommer vara som förr. Utom det som på sikt kommer bli bättre.

I februari tillkännagavs en riktigt stor affär i Kalmar. SBB köper det kommunala fastighetsbolaget Kifab. 22 fastigheter om totalt 110 000 kvadratmeter och 200 hyresgäster byter ägare. Men bakom alla dessa siffror och det juridiska finns en mjukare och mer långsiktig tanke.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

SBB köper det kommunala fastighetsbolaget Kifab. Konkret innebär förvärvet att 22 fastigheter om totalt 110 000 kvm och med 200 hyresgäster byter ägare.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, är egentligen inte nya på marknaden runt Kalmar och Öland. Bara nästan. Under några år har man ägt och förvaltat ett tiotal LSS-fastigheter i Kalmar och på Öland. I närområdet har man har även bestånd i Oskarshamn och Karlskrona.

Hela SBB:s idé är att förvärva, utveckla och förvalta bostads och samhällsfastigheter. Samhällsfastigheter kan vara olika kommunala verksamheter, skolor och vårdcentraler. I köpet av Kifab ingår utbildningsfastigheter, specialfastigheter, som Kifab Arena samt tågservicedepån, och en del kontor.

Office with a view. Tieto Sweden har sina lokaler på Fartygsgatan 6.
Office with a view. Tieto Sweden har sina lokaler på Fartygsgatan 6.

Ola Svensson, regionchef Syd och Alexander Helgesson, områdeschef Kalmar berättar mer:

– Man kan väl säga att vi försiktigt redan har känt oss för lite på marknaden här i regionen. Och vi gillar det vi hittills erfarit. Kalmar är en intressant marknad på många sätt. Regionen befinner sig i en expansiv fas med både goda förutsättningar och bra befolkningstillväxt, 1,2 procent, vilket är högre än rikssnittet. Samt en generellt hög efterfrågan på samhällsfastigheter och bostäder. Den höga uthyrningsgraden på 98 procent av det förvärvade beståndet pekar också på detta, säger Ola Svensson.

”Vi ska helt enkelt bo in oss lite på Kalmarmarknaden”

– I det korta perspektivet är det business as usual. Vi tar visserligen över ett stort fastighetsbestånd som behöver daglig uppmärksamhet och som har en massa pågående verksamheter. Men vi har sagt till oss själva att vi inledningsvis måste lyssna och känna in. Helt enkelt bo in oss lite på Kalmarmarknaden. Dessutom har den duktiga personalen från Kifab övergått som anställda i SBB så vi behöver inte ha bråttom och kan ganska tryggt utgå från att det inte blir några glipor i den dagliga driften. I övrigt kommer alla ingångna avtal, pågående planer och övriga åtaganden fortsätta. Som om inget hade hänt, även om det har det, säger Alexander Helgesson.

Längst ut på Varvsholmen ligger C/o Market. Ett coworking/kontorshotell med konferensmöjligheter och restaurang.
Längst ut på Varvsholmen ligger C/o Market. Ett coworking/kontorshotell med konferensmöjligheter och restaurang.Foto: Henrik Thuresson

På sikt, när SBB landat lite och känner sin marknad bättre, kommer man att inleda en utrullningsplan för att både förbättra, optimera drift och utveckla sitt fastighetsbestånd. Men också kartlägga vilka eventuella speciella lokalbehov som finns här på denna marknad men som ännu inte är tillgodosedda.

– Som stor nordisk aktör kan vi på massa olika sätt dra nytta av skalfördelar. Kunskapsmässigt förstås, men även i kraft av storlek när vi till exempel ska upphandla tjänster eller bygga till fastigheter. Ett område vi ständigt arbetar med, och som också i allra högsta grad stöttar vårt företags klimatmål; att kunna vara klimatpositiva 2030, är energiområdet. Det blir en inventering och översyn av fastigheterna vad gäller olika energifrågor. Vilket ju på sikt kommer leda till både bättre arbetsmiljö och bättre utbildningsmiljö, säger Ola Svensson.

– Och ja, för alla er som undrar. Någon form av namnbyte kommer det säkert bli på Kifab Arena. Vi för just nu en diskussion med Kalmars stolthet FBC Kalmarsund om just den frågan. Arenan är ju en viktig samlingspunkt och markörbyggnad så vi är måna om att både förankra och så att säga, få lokal visdom i namnarbetet.

Kifab Arena kommer på sikt att få ett nytt namn. Diskussioner förs just nu med FBC Kalmarsund om olika alternativ.
Kifab Arena kommer på sikt att få ett nytt namn. Diskussioner förs just nu med FBC Kalmarsund om olika alternativ.
Denna text är en annons och är inte producerad av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se