Annons
Innehåll från KALMAR ENERGI

Lägg din energi på rätt elavtal

Förr, innan krig och energibrist, var elmarknadens rörelser mindre och mycket lättare att förutse. Men nu måste man engagera sig mer i vilken elavtalstyp man ska välja. Vad som bäst har förstås att göra med din elkonsumtion och dina elbehov. Men också vilken ”eltyp” du är.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Kanske tillhör du den gruppen av elkonsumenter som känner sig tvungna att engagera sig i elmarknadens olika villkor och förutsättningar. Lite motvilligt ärligt talat, för det här är ett ämne som du egentligen tycker borde kunna sköta sig själv.

Men med tanke på elmarknadsprisernas bergochdalbana måste du nu kliva in. I första hand genom att försöka påverka din egen elanvändning och sedan försöka vara smart och välja ett så billigt avtal som möjligt.

”Man måste väga in en rad faktorer om sitt beteende”

Men det är inte bara en fråga om avtalsvillkor och pris per kilowattimme, utan lika mycket en fråga om vem du är. Hur mycket du själv är villig att engagera dig och hur flexibel du kan vara med din elanvändning. Så, är du en timspotavtalsperson eller en rörligtavtalsperson?

– Störst kostnadsminskning märker man om man i första hand effektiviserar sin nuvarande elanvändning. Minskar innetemperaturen, trimmar sin panna, duschar kortare och kallare samt till exempel laddar elbilen vid tider på dygnet då el generellt brukar vara billigare. Det vill säga helger, kvällar och nätter, säger Therese Andersen, kommunikationschef på Kalmar Energi.

– Men sedan, när man ska välja avtalstyp, måste man väga in en rad faktorer om sitt beteende och likaså ge akt på de lockrop som elaktörerna ibland sänder. För bakom lägre energipriser kan ibland dölja sig högre avgifter. Vårt rörliga och timspot avtal har samma månadsavgift.

Rörlig el jämnar ut de största marknadssvängningarna

Rörlig el passar dig som varken har har intresset eller tiden att dagligen styra din elanvändning efter elmarknadens timvisa variationer. Det rörliga priset sätts månadsvis som ett snittpris och baseras på hur alla med rörligt avtal tillsammans konsumerat sin el. Det är den gamla marknadsprincipen om tillgång och efterfrågan vid vissa givna tidpunkter som alltså påverkar elpriset.

När fler gör som du, det vill säga sparar in på förbrukning vid tider på dygnet då det brukar vara lite dyrare, får alla med rörligt pris en lite lägre elkostnad.

Varje grads sänkning av inomhustemperaturen minskar energiförbrukningen med cirka 5 procent.

Så tar du kontroll över din elförbrukning

Timspot-el borde kanske hellre heta ”engagemangsavtal” för det handlar i grund och botten om hur mycket du dagligen har möjlighet att engagera dig i din konsumtion och hur flexibel du kan vara med att använda din el.

Varje dag bör du kolla elmarknadspriset på elbörsen Nordpool och gör en plan för din familj. Passa på att ta veckotvätten nu direkt när elpriset verkar lågt? Ta cykeln till jobbet och ladda elbilen vid ett annat tillfälle?

Med timspot-el känner du att du kan påverka och vara aktiv i minskningen av din elkostnad. Och för att det ska fungera optimalt bör du som sagt inte bara vara engagerad utan också flexibel och inte vara för fast i familjerutiner.

Och detta är lite viktigt att nämna, du måste också ta reda på när du inte ska använda el. För ibland kan det nämligen vara extra dyrt vissa tider på dygnet och då får du i sådant fall betala ett högt pris.

Inom kort kommer Kalmar Energi att lansera en app som underlättar för alla kunder med timspot-el.

Man behöver inte ha någon app för att nyttja timspot-el, bara bevaka elbörsens dagliga marknadspriser. Men en app kan göra det ännu enklare.

– Kalmar Energi ligger i slutfasen att lansera en app som kommer underlätta för alla våra kunder med timspot-el. Den kommer bland annat att ha en så kallad ”Spotpris optimeringsfunktion” som gör att den signalerar när priset är lågt. Men den kommer också att kunna anpassa sig efter kundens elbeteende och ”prata med dennes elförbrukare”, det vill säga hemmets olika smarta apparater, säger Therese Andersen.

Så slutsats är väl den att ett timspot-el inte per automatik blir billigare än rörlig el. För det handlar om vilken elförbrukare du är, var i livet du befinner dig och hur mycket engagemang du vill lägga på din elanvändning.

Ett effektivt sätt att minska sin elkonsumtion är att byta till mindre energikrävande apparater som till exempel induktionshäll.

Mest förnybar el

Den energi som Kalmar Energi producerar och säljer är förnybar och en stor del av den är lokalt producerad. Kalmar Energi ägs till lika stora delar av EON och Kalmar kommun. Det innebär bland annat att ekonomiskt överskott återinvesteras i regionen i form av till exempel infrastruktur, nya arbetstillfällen, samhällsbyggnad och olika typer av hållbarhetsprojekt.

Läs mer om Kalmar Energi här.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se