Annons

Viktiga vägval väntar under europeiskt ödesår

Ett land ska bort. Ett parlament ska väljas. En ny - eller gammal - riktning ska dras upp. 2019 är återigen ett ödesår för EU:s framtid.(TT)
Publicerad 1 januari 2019

Efter dramatiska år med eurokris, flyktingkris, terrorhot och allt mer gnisslande relationer till de mäktiga grannarna i Ryssland och USA kommer 2019 i EU i mångt och mycket att handla om att välja väg.

Storbritannien har redan valt och kommer att lämna unionen den 29 mars - såvida inte oenigheten om hur utträdet ska gå till får det brittiska parlamentet att driva fram någon annan lösning.

Annons

Brexit är en unik händelse. Inget medlemsland har tidigare lämnat EU. Ingen vet ännu vad konsekvenserna blir. Än så länge har det brittiska utträdet inte följts av önskemål från något annat medlemsland om att också hoppa av. Och inte heller har några av länderna som står på kö för inträde plötsligt fått kalla fötter.

Toppträff i Rumänien

Enigheten är ändå stor bland både medlemsländernas ledare och EU-topparna i Bryssel om att brexit inte bara kan följas av att allt är som vanligt. Ett extrainsatt toppmöte mitt i Transsylvanien blir tillfället då EU ska samla ny kraft.

””

Viktigt EU-val

Någon tydlig enighet om vilken väg EU ska gå finns dock inte. Medlemsländerna i öst, väst, nord och syd har vitt skilda åsikter om hur mycket EU ska bestämma om ekonomi och skatter, sociala frågor, invandring och synen på demokrati, rättsväsende och yttrandefrihet.

Splittringen finns även inom länderna. I Belgien har det i december demonstrerats för billigare bensin och diesel - men också för hårdare tag mot klimatförändringarna. I Ungern demonstreras mot högerstyret. I Grekland mot vänsterledningen. Och i Frankrike mot regeringen mittemellan.

Därför blir också valet till EU-parlamentet den 23-26 maj viktigare än kanske någonsin förut. Valet blir en gigantisk opinionsmätning, men slår samtidigt fast hur lätt eller svårt det kommer att bli att genomföra förändringar under de kommande fem åren.

För och emot

Kritikerna hoppas bli så starka att de kan driva fram en helt ny riktning.

””

Anhängarna grubblar samtidigt på hur de ska föra fram vad som är bra med EU och hur man ska få de unga att engagera sig mer.

””
Annons

Ny kommission

När väl EU-valet är avklarat ska de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer i juni bestämma sig för vem man ska föra fram som ny kommissionsordförande efter Jean-Claude Juncker.

Även där väntar ett tungt vägval. Vill medlemsländerna ha en utåtriktad ordförande som syns och hörs - eller föredrar de att göra rollen mer tillbakadragen? Den nya kommissionsordföranden får sedan den delikata uppgiften att försöka bygga en ny kommission av de representanter som varje medlemsland för fram under sommaren.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons