May: Vi kanske aldrig lämnar EU

Storbritannien går mot en tid av ovisshet och kommer kanske aldrig att lämna EU om parlamentet säger nej till utträdesavtalet igen, säger premiärminister Theresa May. Den 12 mars - på tisdag i nästa vecka - kommer parlamentets underhus återigen att rösta om det föreslagna utträdelseavtalet.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Den 12 mars - på tisdag i nästa vecka - kommer parlamentets underhus återigen att rösta om det föreslagna utträdelseavtalet.

””
””

May säger även att EU och Storbritannien behöver agera för att få till ett utträdesavtal som parlamentet kan acceptera. Det behövs bara en sista ansträngning för att ledamöterna ska bli nöjda, enligt premiärministern.

””

När utträdelseavtalet första gången lades fram inför parlamentet i mitten av januari röstades det ned med 432 röster mot 202. Storbritannien ska enligt plan lämna EU den 29 mars.

Om utträdesavtalet röstas ned på tisdag kommer parlamentet i ytterligare en omröstning få ta ställning till om Storbritannien ska lämna EU utan ett avtal, eller om brexit ska skjutas upp.

TT