Katastrofal gasläcka gäckar USA

Ett av USA:s största underjordiska gasförvar tros på två månader ha läckt omkring 70 miljoner ton metangas ut i atmosfären. Läckan, som lagas tidigast i vår, sätter fokus på ett dolt miljöproblem av enorma proportioner, säger en miljöorganisation.(TT)
Publicerad 4 januari 2016

I en rökplym bara synlig på infraröd kamera sprutar gasen upp ur ett hål från en ås i bergen ovanför Los Angeles nordvästra förorter. Dag och natt pågår utsläppet, som tog fart den 23 oktober och har tvingat tusentals boende inte långt från Hollywood att evakueras. Nu befaras läckan ta ytterligare minst ett par månader att stoppa, skriver Los Angeles Times.

Enorma utsläpp

Haveriet blev omedelbart Kaliforniens största metankälla när det upptäcktes och dess klimatpåverkan - motsvarande 6,5 miljoner koldioxidekvivalenter enligt löpande beräkningar från miljöorganisationen Environmental Defense Fund, EDF - är jämförbara med ett års el- och fjärrvärmeproduktion i Sverige.

””

Det underjordiska hålrummet uppstod efter oljeutvinning under mitten av 1900-talet och fylldes senare med gas, från så avlägsna platser som Kanada, som distribueras till Southern California Gas Companys 20 miljoner kunder.

Svårt att laga

Försök att fylla igen den misstänkta läckan 150 meter ned i borrhålet har misslyckats sedan lerblandningen som pumpats ned mött ett mycket högt gastryck. Nu försöker myndigheter borra två nya hål för att genskjuta gasledningen vid dess slut på 2,6 kilometers djup och föra in blandningen nedifrån - en tidsödande och komplicerad process som innefattar att sensorer förs ned i huvudröret för att guida borrarna rätt.

””
””

TT