Vill skärpa kraven på äldreboenden

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på landets äldreboenden. Bland annat ska inga boenden vara obemannade nattetid. Men kommunerna kämpar emot, och nu uppmanar Socialstyrelsen regeringen att sätta ner foten. - I dag är det ofta bemanningen på ett äldreboende som styr vilka insatser som den gamle får.(TT)
Publicerad 7 april 2015
””

Myndigheten överlämnar nu sitt förslag på nya förskrifter, alltså bindande regler, inom äldreomsorgen till regeringen. Utöver personal dygnet runt slår de också fast att biståndshandläggare ska fatta beslut om vad omsorgen ska innehålla och att socialnämnderna ska följa upp att detta efterlevs.

Sysslolös personal

Men att lagstadga är inte rätt väg att gå, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

””

Redan i dag har de äldreboenden där det vistas gamla med stora omsorgsbehov bemanning dygnet runt, påpekar han. Men på servicehusen räcker det ofta om hemtjänsten tittar förbi på natten.

””

Ökade kostnader?

SKL har också varnat för dramatiskt ökade kostnader över tid. Lars-Erik Holm framhåller å sin sida att det handlar om var samhället vill lägga nivån på omsorgen.

””

Frågan avgörs slutligt av regeringen.

””

När ett beslut kan vara fattat kan hon inte ge något besked om i dag.

TT