Världens åttor vassa på samhällsfrågor

Världens åttor vet allt mer om samhällsfrågor och demokrati. Och visar även upp en optimism och attityd som överraskar positivt hos de som står bakom den stora ICCS-granskningen. Ett öppet samtalsklimat i klassrummen lyfts fram som en av orsakerna.(TT)
Publicerad 7 november 2017
Världens åttor vet allt mer om samhällsfrågor och demokrati. Och visar även upp en optimism och attityd som överraskar positivt hos de som står bakom den stora ICCS-granskningen. Ett öppet samtalsklimat i klassrummen lyfts fram som en av orsakerna. Sver
Världens åttor vet allt mer om samhällsfrågor och demokrati. Och visar även upp en optimism och attityd som överraskar positivt hos de som står bakom den stora ICCS-granskningen. Ett öppet samtalsklimat i klassrummen lyfts fram som en av orsakerna. Sver

Sverige, Ryssland, Norge, Belgien, Taiwan, Estland och ytterligare fem länder visade alla påtagligt bättre resultat i ICCS 2016. Bara två länder - Chile och Italien - hade en marginellt lägre poäng jämfört med 2009.

””

Positiv framtid?

På den presskonferens i Bryssel där den internationella studien presenterades på tisdagen var minerna glada. De unga tonåringar som granskats visar upp en hel del som forskarna inte hade trott på förhand.

””
””

Exempelvis räknar 95 procent av eleverna i de 14 europeiska länder som deltagit i studien med att hitta ett jobb och 78 procent tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar.

"Öppna klassrum"

IEA kommer inte med några rekommendationer om hur samhälls- och medborgarkunskap ska läras ut. Det viktigaste är att det finns på schemat. Men Wolfram Schulz påpekar att insikterna inte enbart går att läsa sig till.

””

Bénédicte Robert från EU-kommissionens utbildningsdirektorat i Bryssel håller med om vikten av det "öppna klassrummet".

””

TT