Utredare: Sänk kraven för domarjobb

För få personer söker utlysta domartjänsten vilket riskerar rättsstaten. Kraven behöver sänkas, skriver regeringens särskilde utredare Gudrun Antemar, lagman i Stockholms tingsrätt, på DN Debatt.(TT)
Publicerad 7 november 2017

För få personer söker utlysta domartjänsten vilket riskerar rättsstaten. Kraven behöver sänkas, skriver regeringens särskilde utredare Gudrun Antemar, lagman i Stockholms tingsrätt, på DN Debatt.

Kvalificerade och erfarna jurister med yrkesbakgrund utanför domstol ska därför få möjlighet att meritera sig, föreslår Antemar. Samtidigt måste domarutbildningen för yngre jurister utökas, och de som genomför utbildningen bör kunna tjänstgöra i hela landet.

2016 var det tre eller färre sökande per tjänst i 51 procent av de utnämningsärenden som behandlades i Domarnämnden. Fler sökande och en ökad konkurrens skulle ge bättre förutsättningar att utnämna de lämpligaste domarna, enligt utredaren.

TT