Annons

Sverige efter Norge - men 3D-intresset spirar

Natoländer testar sig fram för att kapa de militära underhållsvägarna genom att tillverka reservdelar i fält med hjälp av 3D-teknik och nya material. Ännu är Sverige mycket långt ifrån testverksamhet men myndighetsexperter ser stora möjligheter - med rätt angreppssätt.(TT)
Publicerad 9 november 2018
””

Vid den stora Natoövningen Trident Juncture 18 i Norge visas en försöksverksamhet upp där 3D-teknik och nya material används för att med kort varsel framställa reservdelar till militär materiel i en container. I förlängningen öppnar det nya möjligheter att snabbt ersätta trasig materiel och undvika långa och farliga transportvägar.

Natolandet Norge är långt framme med tekniken. Men Sverige förhåller sig mera avvaktande.

””
Annons

Nationell strategi

Savage är entusiastisk över möjligheterna. Exempelvis kan en enda 3D-container användas av flera länder i multinationella militära insatser för att framställa tillfälliga delar som fungerar i väntan på leverans av originaldelar, säger han.

””

Savage är materialforskare och tror att de tekniska problemen i industriellt avancerade länder som Sverige är helt lösta inom 10-15 år. Samtidigt vill han att en nationell strategi tas fram för hur tekniken ska användas.

Exempelvis krävs det rutiner, regelverk och ansvarsutpekande för spårbarhet om originaldelar blandas med fälttillverkade delar för att inte olika livslängder ska ställa till det, påpekar Savage.

Juridiken svår

Han säger också att tekniken helt kan revolutionera upphandlingsprocesserna. I stället för att köpa en komponent kan det röra sig om upphandling av en ritning och rätten till fälttillverkning.

””

Patrick Goede på FMV betonar att 3D-tekniken ger möjligheter inte bara för underhållet. Den kan också öppna för att utforma material som är lättare men lika hållfasta som i dag, eller att ta fram mekanik med färre delar.

Men inom något år hoppas han ha ett analysarbete för underhållssidan i gång.

"Inte låst sig"

TT: När kan tekniken finnas i fält för svensk del?

””
””
Annons

På frågan om resurser är orsaken till att Sverige ligger efter Nato svarar Patrick Goede:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons