Svenskarnas oro ökar

Svenskarna tycks få en allt dystrare syn på framtiden. Framför allt har oron för terroristdåd och stora flyktingströmmar ökat. Det visar MSB:s årliga mätning "Opinioner 2015", om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.(TT)
Publicerad 10 januari 2016

Det visar MSB:s årliga mätning "Opinioner 2015", om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.

Myndigheten pekar ut flera händelser och skeenden som sannolikt färgat svaren i webbenkäten, till exempel kraftigt ökade flyktingströmmar, fortsatt inbördeskrig i Syrien, Islamiska statens offensiv, terrorattacker, ökad rysk militär övningsverksamhet och den ryska annekteringen av Krim.

Synen på terrorism är ett område där större förändringar skett enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbenkät som gått ut till 1 020 personer.

Oro för terrorism

Hösten 2015 var 75 procent mycket eller ganska oroade för internationell terrorism. Ett år tidigare var andelen 66 procent. Alltfler räknar också med att en terrorattack ska inträffa i Sverige de närmaste fem åren. En sådan händelse är mycket eller ganska troligt enligt 57 procent. Ändå gjordes höstens mätning före terrordåden i Paris den 13 november. Det är en ökning med 20 procentenheter sedan året innan och högre än efter det att en självmordsbombare sprängde sig till döds i Stockholm 2010.

Även oron för stora flyktingströmmarna ökar, 73 procent uppger att de är mycket eller ganska oroade jämfört med 56 procent hösten 2014. Mest oroade är dock svenskarna över utvecklingen i Mellanöstern och relationerna mellan den muslimska och kristna världen.

Ökad pessimism

På den mer allmänna frågan om huruvida man känner oro för den politiska situationen i världen kände 72 procent mycket eller ganska stor oro, vilket innebär att de senaste årens ökning fortsatt. Det kan jämföras med 90-talet då andelen låg omkring 50 procent.

Andelen som tycker att Sverige är ett mycket eller ganska bra land att leva i är fortsatt hög, 89 procent, men färre än hälften har en positiv framtidstro. Gruppen som tror att Sverige kommer att vara ett mycket sämre land att leva i om fem år har ökat och utgör 19 procent, den högsta andelen sedan MSB började ställa frågan 1987.

TT