Svårare att få alkolås vid rattfylleribrott

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås begränsas. Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag att personer som missbrukar alkohol eller har alkoholberoende inte längre ska kunna få fortsätta köra med sådana villkor.(TT)
Publicerad 7 februari 2018

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås begränsas. Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag att personer som missbrukar alkohol eller har alkoholberoende inte längre ska kunna få fortsätta köra med sådana villkor.

I stället måste en person som har dömts för rattfylleribrott och vill få körkort med villkor om alkolås uppfylla de medicinska krav som anses nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Förändringen är en följd av krav från EU, som anser att Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter när det gäller de medicinska kraven för att få körkort med villkor om alkolås i förhållande till de medicinska krav som EU infört.

TT