Annons

Slutna psykvården får lägre betyg

Patienter inom psykiatrin är överlag nöjda med den vård de får, men betyget sjunker inom den slutna psykiatriska vården. Det visar den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort med 33 000 patienter.(TT)
Publicerad 12 november 2018

Patienter inom psykiatrin är överlag nöjda med den vård de får, men betyget sjunker inom den slutna psykiatriska vården. Det visar den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort med 33 000 patienter.

Inom den psykiatriska öppenvården uppger åtta av tio att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och en majoritet känner sig även bemötta med respekt.

Annons

För slutenvården är missnöjet tydligare, framför allt när det kommer till den information som ges om vården och behandlingen. Exempelvis anser bara drygt hälften av patienterna inom den slutna barnpsykiatrin att de fick tillräcklig information om varningssignaler att vara uppmärksam på kring sjukdomen eller medicineringen.

Inom den slutna rättspsykiatrin är det en lägre andel som känner sig bemötta med respekt, och i svaren framkommer också frustration exempelvis med att man som patient inte ges möjlighet att påverka hur tvångsåtgärder genomförs.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons