Skit i att tömma toalettavfallet i sjön

Om båttoaletten är full och det börjar knipa har du två alternativ, antingen håller du dig eller så åker du till närmaste mottagningsanordning och tömmer avfallet . För nu är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön.(TT)
Publicerad 3 april 2015
Om båttoaletten är full och det börjar knipa har du två alternativ, antingen håller du dig eller så åker du till närmaste mottagningsanordning och tömmer avfallet . För nu är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. Det politiska beslutet kom redan
Om båttoaletten är full och det börjar knipa har du två alternativ, antingen håller du dig eller så åker du till närmaste mottagningsanordning och tömmer avfallet . För nu är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. Det politiska beslutet kom redan

Det politiska beslutet kom redan 2012, då fick hamnarna tre år på sig att bygga ut tömningsstationerna. Förbudet, som trädde i kraft den 1 april, gäller alla sjöterritorium och alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Förhoppningen med förbudet är att övergödningen av vattnen och bakteriemängden från avfallen ska minska. Jämför man med reningsverk, skogsbruk och jordbruk är det en förhållandevis liten mängd, men totalutsläppen är problematiska.

””

I nuläget finns det 350 mottagningsanordningar runt om i Sverige, både i skärgårdar och i inre vatten. Men Lina Petersson tror att det är alldeles för få.

””

TT