Fler utryckningar för fjällräddarna

Polisens fjällräddning fick rycka ut närmare nio gånger i veckan, eller totalt 448 gånger, under fjolåret. Det är betydligt mer än tidigare år, beroende på fler tillbud i fjällterräng - men också för att fjällräddarna anlitas i andra sökuppdrag.(TT)
Publicerad 7 februari 2018

Fjällräddningen gjorde 387 insatser i fjällområdet under fjolåret, visar polisens sammanställning. Men fjällräddarnas kompetens togs tillvara också i eftersökningar av försvunna i andra typer av terräng, vilket gör att antalet insatser landade på totalt 448 stycken.

Att utnyttja fjällräddningen som sökresurs utanför fjällområdet testades under fjolåret, och nu finns den som en permanent resurs.

Växande intresse

Samtidigt har kärnuppdraget - alltså utryckningar i fjällterräng - vuxit. De 387 insatserna i fjol kan jämföras med 310 insatser 2016 och 290 insatser år 2015. Ökningen är en följd av att fjällen lockar allt fler besökare, med skiftande bakgrund och erfarenhet.

””

Arm- och benbrott

När fjällräddningen rycker ut i fjällområdet handlar det i fyra fall av fem om att undsätta sjuka och skadade.

””

Hans sammanställning för fjolåret visar att totalt 568 personer omfattades av fjällräddarnas insatser, 506 i fjällområdet och 62 i annan terräng.

TT