Regler för vattenuttag praktiskt svårt

Vattenbristen har ställt till stora problem i delar av landet under de senaste åren. Men att införa generella regler som begränsar vattenuttag är inte möjligt i dagsläget, anser Havs- och vattenmyndigheten.(TT)
Publicerad 2 februari 2018

Anledningen är att det saknas praktiska förutsättningar att ransonera vatten mellan olika nyttjare på ett trovärdigt sätt, enligt myndighetens utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.

Kunskapen om uttag av vatten beskrivs som bristfällig. Många vattenuttag är undantagna krav på tillstånd eller anmälan. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket vatten som skulle kunnas sparas genom begränsningsregler och att kontrollera om reglerna följs, enligt Havs- och vattenmyndigheten, som på uppdrag av regeringen undersökt om det finns behov för nya regler för vattenuttag vid vattenbrist.

"Om vi får bättre kunskap om vattenuttagen så kan vi överväga begränsningsregler. Men det är inte självklart att sådana regler löser de problem som kan uppstå i samhället under nederbördsfattiga perioder", säger utredaren Susanna Hogdin i ett pressmeddelande.

Myndigheten anser att det finns effektivare sätt att förbättra samhällets förmåga att hantera vattenbrist, till exempel genom planering och klimatanpassning.

Livsmedelsverket har nyligen fått ett regeringsuppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd med syfte att stärka skyddet av Sveriges dricksvatten.

TT