Privatchat på jobbet kan ge avsked

Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare sparka medarbetare som privatchattar på jobbet. Efter ett beslut i Europadomstolen gäller det även på den svenska arbetsmarknaden.(TT)
Publicerad 13 januari 2016

Fallet i Europadomstolen gäller en rumänsk ingenjör som fick sparken 2007 sedan företagsledningen upptäckt att han inte bara använde Yahoo Messenger för professionella kontakter utan även med sin flickvän och bror. Enligt företagets interna riktlinjer var sådant privatchattande förbjudet, och det var den överträdelsen som både rumänska domstolar och nu Europadomstolen (ECHR) tagit fasta på.

Ingenjören hävdade att företaget brutit mot hans lagstadgade och grundläggande fri- och rättigheter när hans privata konversationer granskades. Det gick dock inte Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) med på.

"Det är inte orimligt att en arbetsgivare vill klarlägga att anställda sköter sina arbetsuppgifter under arbetstid", skriver domstolen i sitt beslut enligt The Guardian.

Domstolens beslut är bindande för alla länder som undertecknat Europakonventionen och sedan 1995 är konventionen svensk lag.

TT