Polis kallar in pensionärer

Polisen i Västernorrland tar nu hjälp av pensionärer för att lösa den personalbrist som uppstått på grund av de utökade gränskontrollerna i södra Sverige, uppger TV 4-nyheterna. Hittills har åtta pensionärer tackat ja till att återvända till sin forna arbetsgivare.(TT)
Publicerad 2 januari 2016

Polisen i Västernorrland tar nu hjälp av pensionärer för att lösa den personalbrist som uppstått på grund av de utökade gränskontrollerna i södra Sverige, uppger TV 4-nyheterna. Hittills har åtta pensionärer tackat ja till att återvända till sin forna arbetsgivare.

””

På grund av flyktingströmmen och de utökade gränskontrollerna har polisen avsatt resurser från hela landet, framför allt till Skåne. Bland annat har erfarna utredare och IT-experter rest från Stockholm till Malmö för att hjälpa till med id-kontrollerna.

Enligt rikspolischefen kommer det att behövas upp emot 1 000 nya poliser de närmaste åren, men i dagsläget finns inga att anställa.

Även lärarkåren har tagit hjälp av pensionerade medarbetare på grund av den lärarbrist som uppstått inom skolan till följd av flyktingströmmen.

TT