Bristande stöd till många skolbarn

Alla grundskoleelever ska få utbildning på samma villkor. Men så ser det inte ut i verkligheten. - Vi ser många exempel där skolgången kraschat totalt, säger Anne Lönnermark, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

På många skolor finns stora brister i stödet till elever med funktionsnedsättning, enligt en ny studie från Skolverket. Bland annat saknas specialistkompetens och lokaler är inte tillräckligt anpassade exempelvis för rullstolsburna eller för att kunna undervisa i mindre grupp.

””

Mer frånvaro

Konsekvensen blir att eleverna riskerar att hamna i kläm och inte få lära sig allt de skulle kunna.

””
””

För att komma tillrätta med problemen krävs ett omfattande spektrum av lösningar, framhåller Lönnermark.

””

Speciallärare

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) påpekar att fler speciallärare nu utbildas och att klass- och ämneslärare ska få fortbildning i specialpedagogiska verktyg. Men han pekar samtidigt på ett annat problem.

””
””

TT