Annons

Regeringen: Oroande utsläppssiffror

I den svenska industrin ökade utsläppen av växthusgaser under 2016, enligt siffror från Naturvårdsverket. Det bidrog till att sinka regeringens långsiktiga klimatmål. - Det här visar att vi måste göra mer, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).(TT)
Publicerad 5 maj 2017

Hon säger att det är en bekymmersam utveckling och att industrin i nuläget har alldeles för svaga prisincitament för att minska utsläppen.

””

Det behövs även mer forskning och innovationer för att få bukt med industrins klimatpåverkande utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

Annons

Minskade utsläpp i transport

Totalt släpptes 53,6 miljoner ton växthusgaser ut i landet förra året.

I ena änden av de klimatpåverkande sektorerna, inrikes transporter, minskade utsläppen med fyra procent.

Men i andra änden, utsläppen från industrin, redovisades en ökning på fyra procent, vilket lägger utvecklingen på en oförändrad nivå, jämfört med föregående år.

Ökningen från industrin kan förklaras av en starkare konjunktur för de flesta branscher.

SCB skriver om trendbrott

Parallellt med Naturvårdsverkets statistik släppte även Statistiska centralbyrån (SCB) en annan typ av utsläppsstatistik för 2016. Där hade utsläppen av växthusgaser i stället ökat under samtliga kvartal förra året.

Skillnaden beror på att SCB även räknar in utsläppen från utrikes transporter för att få fram de svenska totala utsläppen av växthusgaser.

””

Regeringen tycker det är viktigt att även ta med internationell bunkring i ekvationen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons