Nya kommunregler för ensamkommande

Kommuners möjlighet att placera ensamkommande barn i boende i en annan kommun ska begränsas, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. - Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvartagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).(TT)
Publicerad 9 november 2017

Kommuners möjlighet att placera ensamkommande barn i boende i en annan kommun ska begränsas, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

””

Syftet med förslaget sägs vara att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna. En kommun ska bara få placera ensamkommande i boende i annan kommun om kommunerna sinsemellan har ingått en särskild överenskommelse om placering. Eller om placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller om det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 maj 2018.

TT