Mammografi från 50 ger bäst nytta

En mammografiundersökning vartannat år från 50 fram till 74 års ålder. Det ger kvinnor den bästa balansen mellan risk och nytta, visar forskning. Det finns ett flertal studier som visar att mammografi är effektivt, att metoden upptäcker potentiellt farliga tumörer i brösten.(TT)
Publicerad 12 januari 2016

Det finns ett flertal studier som visar att mammografi är effektivt, att metoden upptäcker potentiellt farliga tumörer i brösten.

Men det finns också studier som visar att metoden kan vara skadlig, eftersom många av de förändringar som upptäcks och behandlas aldrig utvecklas till farlig cancer.

Amerikanska forskare har nu granskat sex oberoende analyser och utgått från tre olika startåldrar - 40, 45 eller 50 år - samt två olika intervall; varje eller vartannat år.

Enligt forskarna, som redovisar sina resultat i Annals of Internal Medicine, gav start vid 50 års ålder och en undersökning vartannat år fram till 74 års ålder bäst nytta för kvinnor utan några specifika riskfaktorer. Slutsatsen går i linje med en liknande analys som gjordes 2009.

””

I Sverige erbjuds kvinnor mammografi i regel från 40 års ålder med 1,5 eller 2 års mellanrum.

TT