Lyckat utsläpp av hotad hackspett

Årets utsläpp av vitryggiga hackspettar har varit lyckat. Förhoppningen är att det ska leda till att nya ungar kläcks i det fria nästa år. De nio fågelungarna har fötts upp på Nordens Ark i Sotenäs.(TT)
Publicerad 2 oktober 2017

De nio fågelungarna har fötts upp på Nordens Ark i Sotenäs. Först fick de sitta i tre burar vid nedre Dalälven för att vänja sig vid miljön, innan de sju-tio dagar senare släpptes fria i somras.

””

Hoppas på nya par

Fåglarna matas utanför burarna med skalbaggslarver ända till september, och stödutfodring görs med talg och späck under vintern. Så vitt föreningen vet lever fåglarna fortfarande, men bara 20-30 procent brukar klara första vintern. Två singelhonor finns sedan tidigare i området, och sex av de nu utsläppta ungarna är hanar.

””

Det fanns i våras omkring 20 stationära vitryggiga hackspettar i Sverige. I år kläcktes elva ungar vid fyra häckningar.

””

Mer behövs

Men enligt Naturskyddsföreningen behövs på kort sikt 20 000 hektar skog sättas av i södra Bergslagen för att vitryggen ska klara sig på egen hand.

””

TT