Kungsörnar dödas av tåg - på vintern

Trafikverket måste göra mer för att skydda landets kungsörnar från tågkollisioner, enligt Birdlife Sweden som oroar sig för artens bestånd. Olyckor längs rälsen är den vanligaste dödsorsaken när snön fallit.(TT)
Publicerad 4 februari 2018

En undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) visar att det finns ett samband mellan snömängd och tågdödade kungsörnar, rapporterar P4 Norrbotten. Örnarna blir ofta påkörda när de sitter på spåren och äter döda djur.

””

Inte tillräckligt många

Tågdöden är ett problem eftersom kungsörnarna skiljer sig från många andra fågelarter, enligt Birdlife Sweden (tidigare Sveriges ornitologiska förening). De majestätiska fåglarna blir könsmogna först vid fyra-fem års ålder, häktningarna lyckas inte varje år, och de får i regel endast en unge åt gången.

””

Vill ha viltstängsel

Birdlife Sweden vill att Trafikverket blir bättre på att jobba förebyggande för att färre kungsörnar ska dödas av tåg.

””

TT har sökt Trafikverket för en kommentar.

TT