Annons

Oro för torsken trots minskat fiske

Torskarna i Östersjön har blivit färre och mindre sedan i början av 2000-talet. Det kan finnas flera orsaker. Nu minskas fisket drastiskt - men forskarna ville skära ner fiskekvoterna ännu mer.(TT)
Publicerad 11 oktober 2016

Man vet att torsken i Östersjön påverkas negativt av övergödning och syrebrist, men också av låg salthalt när inflödet från Västerhavet blir för litet. Från fiskarhåll nämns också sälarna som ett problem. Men en faktor som relativt lätt kan påverkas är givetvis fisket.

När EU:s ministerråd bestämde fångstkvoterna i Östersjön 2017, blev det en halvering av torskfisket i beståndet väster om Bornholm, och en minskning med 25 procent öster om Bornholm. I båda fallen hade EU-kommissionen föreslagit ministrarna att fisket borde minska ännu mer.

Annons

Sex gånger mera

Väster om Bornholm föreslog havsforskningsrådet Ices en mycket kraftig nedskärning, till bara 917 tons fiske 2017. EU-kommissionen fastnade för att rekommendera 1 588 ton, en minskning med 88 procent jämfört med i år. Men när ministrarna förhandlat färdigt blev kvoten 5 597 ton, vilket är sex gånger mer än forskarna ville se.

””
””

Sveriges linje i förhandlingarna var att man skulle följa EU-kommissionens förslag. Men motståndet var starkt.

””

Oro för fiskestopp

Det är främst Tyskland och Danmark som motsatt sig en ännu kraftigare minskning. Där finns en oro för att yrkesfisket ska slås ut. Samma tankar finns hos svenska yrkesfiskare.

””

90 procent av hans fångst är torsk, främst i Öresund. Han är dock lättad över att förslaget om en 88-procentig minskning inte blev verklighet.

””

Torskfisket i Östersjön har ibland tillåtits öka, trots den oro som länge funnits.

””

Fritidsfisket också

Nu ingår också en begränsning av fritidsfisket av torsk i Östersjön väster om Bornholm. Ingen fritidsfiskare får ta upp mer än fem torskar på ett dygn.

””

Samtidigt som torskkvoterna skärs ner tillåts ökat fiske av flera andra arter i Östersjön. Bland dem finns sill och skarpsill, som redan fiskas betydligt mer än torsken.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons