JO kritiserar långsam journalhantering

En patient som begärde ut sin journal fick vänta över två veckor på att få den. Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) NU-sjukvården i Västra Götaland för den långsamma hanteringen, skriver Bohusläningen.(TT)
Publicerad 3 mars 2019

En patient som begärde ut sin journal fick vänta över två veckor på att få den. Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) NU-sjukvården i Västra Götaland för den långsamma hanteringen, skriver Bohusläningen.

Enligt tryckfrihetsförordningen ska handlingar lämnas ut skyndsamt - enligt JO bör det ske samma dag som begäran, någon dags fördröjning kan vara acceptabel.

När patienten i det aktuella fallet inte fått någon återkoppling på över två veckor anmälde hon NU-sjukvården till JO. Till JO uppger NU-sjukvårdens centralarkiv att "det också kan ta fyra till fem veckor, varierande utifrån situationen på centralarkivet".

I JO:s kritik står även att myndigheter måste organisera verksamheten så att handlingar kan lämnas ut inom rimlig tid även vid hög arbetsbelastning.

TT