Intensiv jakt inleds på galna älgsjukan

Alla vuxna älgar som fälls i Jämtland ska provtas. Spridningen av galna älg-sjukan har kommit farligt nära gränsen till Sverige och nu påbörjas en övervakning. Men tiden är knapp.(TT)
Publicerad 8 november 2017

Den smittsamma avmagringssjukan, som heter Chronic Wasting Disease, kallas galna älgsjukan på grund av sitt släktskap till galna kosjukan. Den drabbar enbart hjortdjur och har länge funnits i Nordamerika. Men förra året påvisades sjukdomen för första gången i Norge - och fall har hittats bara ett fåtal mil från gränsen till Jämtland.

””

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet har nu gått ihop för att spåra sjukdomen.

Hittills har övervakningen av sjukdomen begränsats till påträffade döda samt avlidna sjuka djur. Men redan i början på nästa år ska alla älgar som fälls provtas. Kartonger med provtagningsskit skickas nu ut till älgförvaltningsområden i länet.

Sverige väntar på klartecken från EU-kommissionen om att få inleda den större kartläggningen. Och det är brottom.

””

Om man får reda på att det finns smittade djur kan sjukdomen försöka begränsas. Övervakningen som nu utökas är ett första steg i en landsomfattande riktad övervakning av galna älgsjukan, enligt Jordbruksverket.

TT