Annons

Högutbildad sambo lever längst

Antal år i skolbänken ökar chanserna till ett lite längre liv. Skillnaden i väntad livslängd, beroende på utbildningsgrad, har dessutom ökat under de senaste åren. En 30-årig kvinna med förgymnasial utbildning hade i fjol i genomsnitt 51 år kvar av sin livstid.(TT)
Publicerad 9 oktober 2018

Antal år i skolbänken ökar chanserna till ett lite längre liv. Skillnaden i väntad livslängd, beroende på utbildningsgrad, har dessutom ökat under de senaste åren.

En 30-årig kvinna med förgymnasial utbildning hade i fjol i genomsnitt 51 år kvar av sin livstid. En 30-årig man med förgymnasial utbildning hade i snitt 48,3 år kvar. Men i gruppen högutbildade - med eftergymnasial utbildning - hade kvinnorna 57,057 år och männen 54,3 år kvar.

Annons

Jämfört med 2012 har skillnaderna mellan de båda grupperna ökat, enligt SCB. Bland kvinnorna har skillnaden mellan låg- och högutbildade ökat från 5,2 till 6,0 år och bland männen från 5,0 till 6,0.

Det finns också ett statistiskt samband mellan hushållstyp och livslängd. Det innebär att medellivslängden ökat mest för högutbildade som också var sammanboende, medan den minskat något för ensamstående med förgymnasial utbildning.

Som förklaring till skillnaderna i livslängd brukar nämnas arbete/arbetslöshet, inkomst, inflytande, boende, vanor, socialt nätverk och tillgång till vård och stöd.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons