Högt tempo på fastighetsmarknaden

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden föll till 151 miljarder kronor under 2015, en nedgång med 7 procent jämfört med året före, enligt fastighetsrådgivaren Savills.(TT)
Publicerad 7 januari 2016

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden föll till 151 miljarder kronor under 2015, en nedgång med 7 procent jämfört med året före, enligt fastighetsrådgivaren Savills.

Volymen ligger trots nedgången väl över det historiska snittet och indikerar att fastighetsmarknaden befinner sig i ett mycket starkt marknadsläge, skriver Savills i ett pressmeddelande.

Antalet transaktioner hamnade på rekordnivåer.

"Vår bedömning är att efterfrågan vida överstiger utbudet, vilket innebär att vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden under det kommande året", skriver Savills analyschef Peter Wiman i en kommentar.

Utländska investerare förvärvade fastigheter för 32 miljarder kronor under 2015, en ökning med 10 procent jämfört med året före.

TT