Hårdare tag mot fuskande tandläkare

Försäkringskassan har tröttnat på tandläkare som fuskar med det statliga tandvårdsstödet. Nu ska kontrollen skärpas. Försäkringskassan har konstaterat att det finns tandläkare som systematiskt rapporterar in att dyrare åtgärder utförts än vad som faktiskt har utförts på patienterna.(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

Försäkringskassan har konstaterat att det finns tandläkare som systematiskt rapporterar in att dyrare åtgärder utförts än vad som faktiskt har utförts på patienterna.

””

I fjol krävde Försäkringskassan tillbaka 13,6 miljoner kronor i tandvårdsstöd från tandläkare som lämnat felaktiga uppgifter om patientbesök. Det är en minskning från 2014 då 23,2 miljoner kronor krävdes tillbaka.

Förra året gjordes även 15 000 färre efterhandskontroller jämfört med 2014, men enligt Ulrika Havossar var fjolårets kontroller grundligare och mer inriktade på systematiskt fusk i stället för sådant som kan vara misstag.

””

Försäkringskassan ska nu fortsätta att arbeta med de djupare kontrollerna och även gå in i ett tidigare skede.

Förutom grundligare kontroller kommer även Försäkringskassan att börja hålla inne ersättning för sådana åtgärder som ofta får avslag tills tandläkaren kan styrka att det finns en rätt till ersättning.

TT