TT-Inrikes

Flyktingströmmen ökar bostadsbristen

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nu spricker Boverkets tidigare prognoser för bostadsbehovet. Den ökade flyktingströmmen kommer att öka på bostadsbristen. Boverket befarar att det ökade antalet flyktingar kommer att leda till ökad bostadsbrist.(TT)

Boverket befarar att det ökade antalet flyktingar kommer att leda till ökad bostadsbrist.

– När befolkningen ökar snabbare än vad tidigare prognoser visat så kan vi hamna i en akut bristsituation när det gäller bostäder. Vi räknar med att det behövs 50 000 bostäder per 100 000 som kommer, säger Bo Söderberg, analyschef på Boverket.

Boverkets senaste prognoser för bostadsbehovet gjordes i våras. De baseras på Statistiska centralbyråns beräkningar av befolkningsutvecklingen, och där ingår även migration. Men sedan dess har flyktingkrisen eskalerat.

Bristen späds på

  – Vi har redan en bostadsbrist, men den späds på nu. Det tar tid att bygga i kapp permanenta bostäder, säger Bo Söderberg.

  För att lösa den akuta bostadskrisen för flyktingar som kommer så tittade Boverket i vintras på alternativa lösningar. Även om de gjordes utifrån mycket lägre flyktingprognoser så är det de lösningarna som Bo Söderberg håller fram nu.

  – Det är modulbostäder, och enklare regler med tillfälliga bygglov, till exempel, säger han.

  Modulbostäderna har stora fördelar, tycker han, de kan prefabriceras i stora mängder, och sättas upp med kort varsel på tillfälliga bygglov. De kan också flyttas om det behövs. Vem som ska bekosta och stå för drift och skötsel av dem är däremot inte Boverkets fråga.

  – Det är klart att det finns sätt, men det är en politisk fråga, säger han.

  Kommuner behöver stöd

  Nu, när Migrationsverkets prognos pekar på att så många fler flyktingar kommer, så ska Boverket stötta kommuner och länsstyrelser när det gäller plan- och byggfrågor för att avhjälpa bristen.

  – Det är inte vi som har bostadsförsörjningsansvaret, det är kommunerna. Men vi ska stå till deras förfogande och ge information om hur de kan göra, säger Bo Söderberg.